Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Baroko

baroko = perla nepravidelného tvaru (z portugalštiny)

kulturní a umělecká epocha 2. poloviny 16. století až do 80. let 18. století

tří fáze

    º rané baroko - 1550 až 1600

    º vrcholné baroko - 1600 až 1740

    º pozdní baroko (rokoko - umělecký směr Empír) - 1740 až 1780

Situace v Evropě

krize feudalismu, sociální nepokoje, koloniální expanze

osud v Evropě závislý na několika panovnických rodech

Situace v Českých zemí

po smrti císaře Rudolfa II., další císaři sídlili ve Vídni, královští místodržící (zástupci krále) sídlili v Praze

čeští pánové se vzbouřili, přišli na hrad a došlo k Druhé pražské defenestraci, zvolen "zimní král" (1619)

císař táhnul ku Praze s vojskem - 8. 11. 1620 Bitva na Bílé hoře, císařské vojsko vojsko českých pánů - naše prohra

o několik měsíců později - 21. 6. 1621 poprava 27. českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze

Jan Jesenius - jako první provedl první veřejnou pitvu - popraven

poprava velice krutá, před smrtí mučení

1618 - 1648 Třicetiletá válka

doba temna násilná rekatolizace (přeučování na katolickou víru kvůli vítězství císaře při bitvě roku 1620)

čeští lidé - intelektuálové - odcházeli do exilu, exulace (emigrace)

ve Vídni - Čechy jako rebelové, aby Vídeň změnila své názory, došlo k tomu, že byla vybrána historická postava, která měla býtsvatořečena, kandidát Jan Nepomucký - vytvořen kult Jana Nepomuckého, vysvěcen, zabit a vhozen z mostu do Vltavy ==> nikdo od doby, kdy měl národ svatého, neřekl o Čechách, že jsou kacíři, nebo rebelové

Znaky baroka

kontrasty - v obrazech - chudoba přepych

mysticismus - fantasie - hrůza smrti, směšnost života

vnitřní napětí - obrazy, sochy - ztvárňovány v nějaké křeči, napětí

odvrat od přírody, zaměření do vlastního nitra - obrácení k Bohu

nedůvěra v rozum, absolutizace víry

monumentalita - ohromnost

Malíři

Petr Brandl (oltáře)

Karel Škréta (portréty)

Sochařství

Matyáš Braun (klášter Kuks) - na jedné straně jsou kladné sochy, na druhé jsou záporné sochy - dobro zlo

Johanes Brokoff (Jan Nepomucký - socha)

Hudba

J. S. Bach

Jakub Jan Ryba (Česká mše Vánoční)

Adam Michna z Otradovic (Česká mariánská muzika)

Josef Mysliveček

Stavitelství

chrám sv. Mikuláše v Praze

selská barokní architektura

Literatura doby baroka

Literární žánry

legenda

duchovní epos

duchovní píseň

traktát

alegorické příběhy

literatura doby Pobělohorské stála na nejnižším stupni svého vývoje, velký úpadek

Antonín Koniáš - nechvalně proslul ničením nekatolických knih

cenzura knih

Vývoj literatury

do 50. let 17. století - emigrantská literatura (doznívání) - Jan Amos Komenský

od 50. let 17. století - přetržení souvislostí s předbělohorskými kulturními tradicemi Jezuitská tvorba

Obsah literatury

1) literatura emigrantská - nekvalitní literatura, až na výjimky

2) literatura domácí

      a) jezuitská tvorba

      b) ústní lidová slovesnost

      c) pololidová tvorba

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.