Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

1. EMIGRANTSKÁ TVORBA

přinesla neplodné práce

luteráni - Německo, bratříci - Slovensko nebo Polsko (Jednota bratrská)

Pavel Stránský - "O státě Českém - latinský spis, historický a politický

Pavel Skála ze Zhoře - "Historie církevní" - latina

Jiří Třanovský - "Tranoscius" - latina (autobiografie)

Jan Amos Komenský - "Učitel národů"

narodil se 28. 3. 1592 v Nivnici (jihovýchodní Morava)

vyrůstal u tety Magdalény

studoval na českobratrských školách - Přerov a Strážnice

univerzity v Německu - Herborn a Heidelberg

po návratu ze studií - učitel v Přerově a ve Fulneku

emigroval s rodinou - nejdříve se skrývá u svých přátel ve východních Čechách, později odchází do Polského Lešna, zvelebuje školství

Aktivní ve školství, školské reformy:

      º psal učebnice a jiné pedagogické práce, které směřují k reformám

      º kazatelská činnost - poslední biskup Jednoty bratrské

    º náboženské spisy, upevňovat lásku k bližnímu svému, upevňovat víru v člověku

    º politická činnost - ovlivnit panovníky v Evropě, aby ukončili válku, aby nepronásledovali Evangelíky a umožnili návrat všech nekatolíků zpět do rodných zemí

dále odcestoval do Anglie (1641 - 42), pozván - pomohl založit akademii věd

1642 - 48 Švédsko, Uhry, Lešno (1654 - 56) velký požár, shořelo mu dílo "Poklad jazyka českého" - veškerá slovní zásoba - tesaurus

1648 ukončena 30. ti letá válka tzv. Vestfálským mírem - zmařeny naděje na návrat domů

od roku 1656 Holandsko - Amsterodam, tam umírá v roce 1670, pohřben je v Naardenu

Náboženské spisy

Listové do nebe

    º skládá se z pěti listů (dopisů), píší je chudí a adresát je Bůh a stěžují si na bohaté

    º odezva: Kristus chudé utěšuje, ale žádné radikální řešení nenabízí

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

Truchlivý

Labyrint světa a ráj srdce

    º alegorické dílo (jinotajný příběh), které směřuje k ostré kritice společnosti, autor nenachází to, co hledal, obrací se k Bohu - do svého nitra

    º poutník (autor) prochází světem (svět = město s mnoha ulicemi a s rozdíly mezi občany)

    º má průvodce Všezvěd Všudybud a Mámení, to chce, aby se poutníkovi svět líbil - nasadí mu růžové brýle, poutník si je však posune, aby ho nikdo nemohl ošálit

    º ve městě je všude klam a podvod - šlechta, řemeslníci

    º poutník se uzavře do svého nitra

Kšaft umírající matky jednoty bratrské

    º kšaft = závěť

    º duchovní odkaz pro příslušníky jednoty bratrské

    º napsáno po ratifikaci - po podepsání Vestfálského míru - chtěl se vrátit zpět do vlasti, ale nikdy k tomu nedošlo

Pedagogické spisy

Velká didaktika

    º teorie vyučování

    º klade velký důraz na tělesnou výchovu

    º všichni by měli chodit do školy, chlapci i dívky, vyučování zdarma a v češtině (mateřský jazyk)

    º zásada názornosti (obrázky, příroda)

    º zásada posloupnosti

        od jednoduchého ke složitému

        od neznámého ke známému

        od konkrétního k abstraktnímu

    º uvedena představa ohledně koncepce školství

        škola mateřská ( u matky ) - od narození do 6. let

        škola obecná - od 6. -12. let - v každé obci, má se učit trojčlenka

        gymnázia - škola střední - 12. - 18. let - v každém městě

        škola vysoká - univerzita - Praha UK - 18. - 24. let

• Informatorium školy mateřské

• Svět v obrazech (Orbis pictus) - zásada názornosti

• Škola hrou (Schola ludus)

• Brána jazyků otevřená (Dvéře jazyků otevřené) - učebnice latiny

napsal tzv. vševědní (ansofické) dílo: Hlubina bezpečnosti

M. V. Kratochvíl - "Život Jana Amose"

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.