Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Próza socialistického realismu

14. - 16. květen 1921 založena Komunistická strana Československa

    º v programu se objevuje nutnost revoluce - náhlá změna společnosti

    º tento fakt se má také odrážet v literatuře autorů levicově orientovaných

s postupem času se ukazuje, že ne vše v souladu se stranou je ideální

1929 do čela K. Gottwald - dochází ke změnám, se kterými členové strany nesouhlasí

    º proto stranu opouštějí . S.K. Neumann, Josef Hora, J. Seifert, Helena Malířová, Marie Majerová, V. Vančura, I. Olbracht - někteří se po čase vracejí

vychází z marxistického názoru vývoje společnosti - díla musí být ideově zaměřená (podpora revoluce) a teprve po této ideovosti může být brát zřetel na estetickou stránku

patří sem I. Olbracht, M. Pujmanová, M. Malířová, Géza Včelička, Karel Nový

Ivan Olbracht

někdy odsuzován, protože napsal jediné dílo poplatné režimu a to:

• Anna proletářka

    º zachycuje události po 1. sv. válce. Krize sociální demokracie - vyvrcholila v prosinci 1922 v boji o Lidový dům

    º zobrazena májová Praha

    º na jedné straně chudí (Žižkov) proti buržoazii

    º hl. postava Antonín a služka Anna - do prahy přijíždí za prací. Prostá Dívenka začíná přejímat názory Toníka a stává se z ní bojovnice za práva buržoasie. Ona mu pomáhá v boji dělnické třídy - roznáší s ním letáky po pavlačových domech.

napsal mnoho významných děl, pracoval také jako novinář v Rudém právu

píše o životě lidí v Podkarpatské Rusi

vl. jménem Kamil Zeman - jeho otec byl Antal Stašek, jeho žena Helena Malířová také spisovatelka

píše o samotářích

    º a) zlý, bezmocný člověk, který je šťastný pouze tehdy, když je mimo společnost lidí

    º b) nebo je osamocený ve vězení

    º c) dobrovolně se uzavře do svého nitra a nikomu nevěří

• motivy: vina a trest, věrnost a zrada, motiv živelného vzbouření a třídního boje

• O zlých samotářích

    º tři povídky, které svou pozornost upírají na osudy žebráků, tuláků a komediantů - vymykají se společnosti, touží po bohatství a spravedlnosti

povídka Táta - na její motivy natočen film Prstýnek

• Žalář nejtemnější

    º hl. postava komisař Mach, který tragicky oslepl a zůstal tak osamocen. Podezírá svou ženu, přátele - žárlí na ně. Zůstává osamocen

• Podivné přátelství herce Jesenia

    º v prostředí pražské inteligence, dva z přátel jsou herci, každý má odlišnou povahu

od 1918 se začíná podílet na úkolech dělnického hnutí - agitační (výchovná) funkce jeho děl

cestuje do Podkarpatské Rusi - zdejší prostředí ho zaujme natolik, že o něm často píše

• Golet v údolí

    º povídky o světě ortodoxních Židů v Podkarpatské Rusi

• Cesta za poznáním

    º forma reportáže

• Bejvávalo aneb 9 veselých povídek z Rakouska i republiky

v 30. letech přepracovává díla, překladatelská činnost z němčiny

• Nikola Šuhaj Loupežník

    º Nikola pronásledovaný četníky, chce po svatbě s Eržikou žít v klidu. Je však okolnostmi přinucen k prvním loupežím, které se v povědomí lidí neodrážejí negativně, ale naopak všichni k němu vzhlížejí jako ke svému hrdinovi. Nakonec je Nikola zabit díky zradě svých kamarádů.

    º místo Koločava

• O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

    º pro děti

Marie Majerová

novinářka (Rudé právo)

po odchodu ze strany se začíná věnovat literární tvorbě

• Povídky z pekla - povídková kniha

• Plané milování - povídková kniha

• Dcery ze mě - povídková kniha

• Mučenky - povídková kniha

    º v těchto knihách se objevuje sentimentalita

• Panenství

    º emancipační problematiky

• Náměstí republiky

    º vyrovnává se s anarchismem, mladý ruský emigrant touží po spravedlivějším světě, sám provede atentát na francouzského policistu

• Nejkrásnější svět

    º morální zrání mladé ženy

• Přehrada

    º představa revoluce v utopické rovině. Objeví se zpráva, že se protrhla přehrada, která zaplaví malé město

• Siréna - románová kronika (román řeka - děj plyne jako voda v řece)

    º Zachyceno několik generací rodiny Hudcových. Vznik a vývoj dělnické generace. Hlavní myšlenka: dělník přestává být osamocen, ve svém boji se může spojit s jinými bojovníky

• Havířská balada

    º volné pokračování Sirény, vypráví osudy jednoho ze synů Hudcových

hodně cestuje - reportážní knihy

    º Dojmy z Ameriky

    º Den po revoluci

    º Hasičské vteřiny

    º Zpívající Čína

• Robinsonka

    º Klára, která ztratí maminku při porodu bratra, žije pouze s otcem - připadá si jako Robinsonka - nic doma neumí. Oporu nachází v sousedce, která jí učí doma hospodařit

    º tvorba pro děti

Marie Pujmanová

poezie i próza

prvotiny: Povídky z městského sadu, Pod křídly, Pacientka doktora Hegla - kritika maloměšťácké morálky, dívky z dobré rodiny chce prožít svůj život podle vlastních představ. Zakouká se do ní její lékař, který je ženatý, má dvě děti. S lékařem čeká dítě, ten se ale kvůli ní nechce rozvést, a tak se rozhodne, že si dítě sama nechá

trilogie:

• Lidé na křižovatce

    º jde o křižovatku, která protíná spoustu lidských osudů i historické události. Příběh se odehrává v Baťově Zlíně (město není jmenováno) Člověk má shodné vlastnosti s Baťou - pracovitý, organizačně schopný. Objevují se dvě rodiny rodina Urbanovi - dělníci a Gamzova - inteligence (advokát obhajující dělníky). Jejich osudy se prolínají

• Hra s ohněm

    º kromě dvou již výše zmíněných rodin také postava Jiřího Dimitrova, který byl obžalován (sám se hájil)

• Život proti smrti

    º metoda filmového střihu

    º zachycena Praha v roce 1942

    º to co předchází vyhlazení Lidic, boje u Stalingradu, události v průběhu pěti let

• Novela předtucha

    º o 2 mladých lidech, otec měl odjet do Německa na kongres (vědecký pracovník) odcestoval i se ženou. Dospívající děti měli zprvu předtuchu, jak se jim bude dobře dařit pouze se služkou. Poté začínají tušit, že se něco špatného stane - v rádiu zaslechnou zprávu, že vlakem, kterým měli jet jejich rodiče vykolejil. Rodiče však tento vlak zmeškali. Předtucha, že se něco stane symbolizuje příchod války


TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.