Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

2. polovina 50. let

dochází k uvolnění - odhalen kult osobnosti

umírá Stalin a Gottwald - lidé se přestávají obávat

nově se objevují romány s postavou kolísajícího intelektuála (váhá, zda má hájit zájmy buržoazie nebo se stát členem dělnického hnutí)

vyprchává ideologický náboj

hl. hrdina není dělník, ale je jím intelektuál

tématem: myšlenkové dozrávání - směrem k levici, váhání k jaké variantě se přiklonit

Jan Otčenášek

• Občan Brych

    º ve filmu hl. role Karel Hégr

    º děj se odehrává během února 1948 (znárodnění továren, na venkově vznik jednotných zemědělských družstev). Brych váhá, zda emigrovat nebo zůstat doma i po změně politických podmínek. Pracuje v účtárně v továrně. Děj se odvíjí retrospektivně - vzpomíná, co vše v továrně prožil. Je to čestný člověk, v politických otázkách nezkušený - když ho nikdo nevede, neví, co si má myslet. V únorovém dění vidí pouze násilí spáchané na lidech, vidí, že do strany jsou přijímáni pouze kariéristé. V továrně vypukne aféra - jsou zde roznášeny letáky, které vyjadřují nespokojenost s novým vedením továrny. Brych se do této akce nechtěně připlete. Jeho strýc - pan Mizina (kariérista) - pracuje také v továrně a jeho účast na roznášení letáků nahlásí vedení. Brych dává od všeho ruce pryč a s přáteli odjíždí na Šumavu, kde čeká v chatě na převaděče. Zjišťuje, že nepatří k lidem, kteří chtějí bezpodmínečně odejít (ostatní přišli o majetek a nemají peníze). Nakonec se rozhodne zůstat. Spolu s ním zůstává i továrníkova manželka Irena. Brych se stává spořádaným občanem → částečná idealizace

Zdeněk Pluhař

prominent komunistického režimu

• Opustíš-li mě

    º román o 3 mladících (student medicíny, typograf), kteří chtějí v roce 1948 emigrovat

    º líčeny drsné poměry v utečeneckých táborech

    º zneužití veršů Viktora Dyka (část tetralogie: Okno - báseň Země mluví - opustíš-li mě, nezahynu; opustíš-li mne, zahyneš)

2. vlna válečné literatury

Jan Otčenášek

• Romeo, Julie a tma - novela, 1956

    º po atentátu na Heydricha

    º vzniká láska - Čech Pavel a Židovka Ester

    º začíná v parku na lavičce, dívka má na klíně sbalený kufřík, nechce se jí však odejít - je zmatená. Objeví ji Pavel a odvede ji do komůrky za krejčovskou dílnou jeho otce. Tajně jí nosí jídlo a stará se o ní. Oba si uvědomují, že ukrývání Ester může mít pro Pavlovu rodinu špatné následky. Ester opouští úkryt a krátce na to je zastřelena

    º podobnost se Shakespearem

Josef Škvorecký

v Kanadě založil vydavatelství Sixty eight publisher - vydává autory, kteří za komunismu nejsou vydáváni

• Zbabělci - 1959

    º Danny Smiřický. Jeho rodiče patří k městské smetánce

    º zbabělci = rodiče mladíků, kteří se za války Němcům nepostavili

    º mladí chtějí revoltovat proti Němcům, vyznávají jazz - ten Němci zakazují. Mladí jsou však bez morální opory

Arnošt Lustig

několikrát unikl smrti, podařilo se mu utéct z koncentračního tábora

• Noc naděje - povídková kniha

    º terezínské ghetto

    º o tom, jak jsou židé na okraji společnosti

• Démanty noci - povídková kniha

    º povídka Sousto

    º židovské ghetto. Za okupace nejsou hygienické prostředky, potraviny. V bídě žijí i děti. Malý chlapec - Erwin provádí rošťárny - handluje s oblečením, … Zemře mu otec, ale není pochován. Onemocní i jeho sestra. Matka si myslí, že by ji měli zachránit. Chlapec se domnívá, že ji uzdraví citronem. Rozhodne se sundat mrtvému otci kalhoty a mezi chlapci je vymění za citron. To je symbolem vyšší lidskosti. Citron však sestru nezachrání.

Edvard Valenta

• Jdi za zeleným světlem

    º psychologický, autobiografický román

    º příběh intelektuálního spisovatele Karla Šimona, který v době okupace odchází znechucen z Prahy na venkov ke svému příteli (hlavním důvodem osobní krize - rozchod ze ženou, sebevražda dcery). Zde začíná hospodařit a seznamuje se s lidmi, sžívá se s prostředím. Zažívá pocit sounáležitosti (pocit zapadnutí do kolektivu). Vesnicí jednoho dne prochází skupina sovětských vojáků, kteří zabloudili. Jeden z nich je raněný, a proto nemůže pokračovat s ostatními. Spisovatel ho u sebe schová a do konce války se o něj stará. Po konci války je náhodou zastřelen ustupujícími Němci.

Norbert Fríd

• Krabice živých - autobiografický román

    º prostředí koncentračního tábora Gigling

    º krabice symbolizuje kartotéku, ve které jsou lístky se jmény vězňů

    º inteligent, filmový režisér - Zdeněk Roubík se v táboře stane bez svého přičinění prominentním vězněm; stane se písařem. Spravuje kartotéku - vyřazuje vězně, kteří zemřeli. V táboře je ilegální činnost - tajná organizace, která chce Němcům znepříjemňovat život. Spojí se s písařem a chtějí, aby vyměňoval lístky těch, kteří zemřeli za lístky těch, co mají zemřít. Písař váhal, ale přistoupil na to

    º vnitřní přerod člověka, který není angažován v člověka, který se angažuje v ilegalitě


TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.