Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

České divadlo 20. století

české divadlo se vyvíjí ve třech proudech

    1) Oficiální divadlo - klasické kamenné budovy, klasický repertoár (Shakespeare, Moliere,...) patří sem např. Národní divadlo, Stavovské divadlo

        2) Neoficiální lidové divadlo - kabarety

        3) Avantgardní scény - Osvobozené divadlo, divadlo D34

1. Oficiální scéna

přelom 19. - 20. století

veliký vliv mělo světové drama (norské drama Henry Ibsen - Divoká kachna, Nora)

sovětští dramatici:

    º Anton Pavlovič Čechov - Višňový sad, Strýček Váňa, Racek (důraz na psychologii postav)

    º režisér Stanislavsky - velel souboru MCHAT (moskevské akademické umělecké divadlo); využívá otočná jeviště, světla - nová atmosféra na divadle; začal pracovat s herci; on určuje, kam herec půjde, člověk tvůrčí; založil pojem režisérský typ divadla

    º Stanislavsky pozván do Prahy, pracoval i s našimi herci

Režisérský typ divadla vzniká i u nás kolem roku 1910

• impresionistický přístup (Jaroslav Kvapil, režisér ND, city a barva hlasu)

• expresionistický přístup (Karel Hugo Haas, vyjadřování se gesty - prudké, zmatené, křečovité)

Jaroslav Kvapil

režisér ND, sám také psal

klade důraz na psychologii postav

autor libreta k Rusalce A. Dvořáka

hra: Princezna pampeliška (inscenace)

režíruje díla Fráni Šrámka Léto, Měsíc nad řekou

plejáda známých herců (Růžena Nasková, Ladislav Pešek, Olga Scheinpflugová, Václav Vydra, Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Saša Rašilov, Jindřich Mošna, Hana Kvapilová - tragédka a jeho žena)

Karel Čapek

píše o rozvoji vědy a techniky - neopěvuje ji, spíše se obává zneužití nových vynálezů

20. léta

• Krakatit

• R.U.R. - Rossums Univerzal Robots

    º název továrny, která vyrábí umělé lidi - roboty (dělníky)

    º v jednu chvíli je vyprodukováno moc robotů, ty se vzbouří proti lidem a hrozí ohrožení lidské existence

    º vynálezce - Alquist

    º 2 roboti - Helena a Primus - dostali více citů než ostatní roboti a projeví se u nich láska

    º tři důležité momenty: nebezpečí zneužití techniky, důležitost práce lidí, láska jako nejzákladnější hodnota

    º základní myšlenka: autor nevěří, že by měl být osvobozen od práce

• Věc Makropulos

    º základní myšlenka: autor odmítá, že by bylo dobré prodlužovat lidský život

    º hl. postava Elina Makropulová je nešťastná, unavená ze života, nechce dále žít. Její otec je dvorním lékařem u Rudolfa II. a vynalez elixír života

• Adam Stvořitel

    º katastrofa hned na začátku. Adam zničí starý svět tím, že z kanónu vystřelí negace. Bůh dá Adamovi právo, aby začal svět tvořit znovu. Ukáže se, že nový svět je horší, než ten původní

    º myšlenka: autoři (spolu s bratrem) odmítají pokusy o radikální přetvoření světa

• Ze života hmyzu

    º "kronika lidského života" (špatných lidských vlastností)

    º alegorické dílo

    º celý příběh komentován jedním člověkem - tulákem

    º mravenci, jepice, larvy …. veškerý hmyz

    º spoluautorem bratr

30. léta

tvorba se mění v závislosti na aktuálním dění - hrozba fašismu

• Bílá nemoc

    º hl. postava je doktor Galén - skromný, charakterní, přirozeně inteligentní. Vynalezne lék proti bílé nemoci (bílé fleky po celém těle - malomocenství). Tímto lékem chce uzdravit i diktátora Maršála, který nese fašistické rysy. Uzdraví ho pouze pod podmínkou, že bude vyhlášen mír. Končí doktorovou smrtí v okamžiku, kdy nese Maršálovi lék a zfanatizovaný dav ho ušlape - spadne na zem a lék se rozbije

• Matka

    º reaguje na válku ve Španělsku

    º matka vede dialogy se svými mrtvými syny a mužem, který padl v boji. Syn Ondřej zemřel na zhoubnou nemoc, dvojčata Petr a Kornel v občanské válce a syn Jiří zahynul jako otec. Pátého syna Toniho se matka snaží ochránit od zla. Matka se dozvídá, že ve škole jsou zabíjeny děti. Syna posílá do boje, aby pomohl. Jak to dopadne není ve hře uvedeno.

2. Neoficiální divadlo - kabarety, zábavné scény

posezení u scény, kde vystupovali tanečnice - kankány

kabaret Lucerna

nejstarší kabaret - 1910, založil písničkář Karel Hašler

oblíbený, štěstí na lidi, popularita

kabaret Červená sedma

založen roku 1918 Jiřím Červeným

měl jinou náplň, určen náročnějším divákům a konzumentům

konferenciér Eduard Bass (texty, scénáře)

působila zde celá řada předních umělců (E.F. Burian, Ferenc Futurista, Saša Rašilov, Vlasta Burian)


rok 1922 - rok zániku všech kabaretů

3. Avantgardní scéna (novátorský, průkopnický styl)

konec 20. let až 30. léta

podobná divadla i v Německu a Sovětském svazu

divadlo se sbližuje se skutečným životem - zatahuje diváka do děje (nezajímá se o psychologii postav), nepoužívá se opona, kulisy

jsou svým způsobem projevem poetismu

Osvobozené divadlo

název knihy Vsevolota Mejercholta a Alexeje Tajrova Odpoutané divadlo inspiroval samotný název divadla (20. léta, ruští pokrokoví režiséři)

založeno v roce 1926 dramatickou sekcí Devětsilu (literární hnutí, které podporovalo program proletářského umění)

významné osobnosti:

    º režiséři Jiří Frejka a Jindřich Honzl

    º klavírista Jaroslav Ježek

    º autorská a herecká dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich

Voskovec a Werich (V+W)

rok 1927 byli pozvání jako studenti k hostování (amatéři - herci), pozváni byli Honzlem

bíle nalíčení klauni, měli bavit diváky na tzv. předscéně

první vystoupení mělo velký úspěch (zřícení kulis, proto byli dlouhou dobu na scéně)

rok 1927 - první vlastní hra West Pocket Revue (Malá kapesní revue)

dialogy připraveny jen částečně, vznikaly v šatně - částečná improvizace

předscéna = forbína, humor = hlína

jejich hry se liší ve 20. letech a ve 30. letech

baví se o každodenních věcech

hry: Sever proti jihu, Don Chuan

    º 30. léta - sociální problémy, nezaměstnanost, fašismus

• Golem - hra

    º autorem hudby J. Ježek

    º písně: Život je jen náhoda, Pochod 100% mužů

• Caesar - hra

    º politická satira - Hitler

    º píseň Ezop a brabenec

• Osel a stín

    º výpady proti Hitlerovi, osel = diktátor

• Kat a blázen (politické satiry)

    º tyto hry měly odezvu, hry ale navštěvovali i Němci (již v 38 roce)

    º při jednotlivých představení vznikaly i výtržnosti

    º v tisku útoky na divadlo

    º rok 1938 divadlo zavřeno

    º V+W se podařilo na poslední chvíli uprchnout do USA

    º J. Ježek v USA umírá v roce 1942

    º po válce se V+W vrátili, chtěli navázat na tradici, jenže to už nešlo kvůli vkusu publika, jejich náměty již nezapadaly do poválečného života

    º návštěvy mnohem menší

    º Voskovec se opět odstěhoval do Ameriky

    º Werich začal pracovat v divadle ABC a hledal novou dvojici

    º rok 1958 - Miroslav Horníček mu začíná dělat partnera

    º Werich točil také filmy (Císařův pekař, Pekařův císař, Byl jednou jeden král, Tři veteráni, ...)

Filmy:

• Hej rup - režisér Martin Frič (hrají V+W)

• Peníze nebo život

• Pudr a benzín

• Svět patří nám

Slavné písničky:

• Babička Mary

• David a Goliáš

• Svět patří nám

• Tři strážníci

• Život je jen náhoda

• Ezop a brabenec

• Šaty dělaj člověka

• Klobouk v křoví

popularitu zajistila slovní komika, př. Krupp-essen (jezte kroupy); Vši vodní (dostat vši od ní)

Němci se snaží herce vypískat, házejí po nich co mají po ruce

1938 se hercům povede uprchnout do Ameriky

Divadlo D34

konec roku 1934 - leden

letopočet v názvu se každý rok měnil

založil Emil František Burian

zavřeno roku 1941, Burian poslán do koncentračního tábora

patřilo do režisérského typu divadla

Burian uváděl adaptace klasických her - Lakomec, Kupec benátský, Manon Lescaut, Utrpení mladého Werthera (dramatizace)

po smrti Buriana (po válce) divadlo přejmenováno na divadlo E.F. Buriana


po válce Honzl a Frejka spáchali sebevraždu

Burian byl premiant režimu (Čapek - RUR, Loupežník, ...)

40. léta

hrál se hlavně Čapek

většina divadel zavřených

50. léta

60. léta

70. léta

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.