Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Karel Čapek

demokrat, humanista; ctil mravnost, lásku, morálku

narodil se v roce 1890 v Malých Svatoňovicích v rodině venkovského lékaře

dětství strávil v Úpici v Podkrkonoší

studia Gymnázia v Hradci Králové, později FF UK a studia v Berlíně a Paříži

pracoval v redakci Národních listů a v Lidových novinách

dramaturg Vinohradského divadla

jeho manželka Olga Scheinpflugová hrála Manon Lescaut v roce 1940

vřelý vztah k T.G. Masarykovi

těžce nese rozpad republiky a útoky vůči své osobě

zemřel uštván svými nepřáteli v roce 1938

šlo mu o sblížení umění se soudobým životem

zachytil rozmach technické civilizace, zároveň vyjádřil znepokojení nad množstvím zneužití této techniky

píše o převratných vynálezech - opět ale obava nad zneužitím těchto vynálezů

do literatury vstupuje spolu se svým bratrem Josefem a to prostřednictvím drobných próz

drobné prózy:

• Zářivé hlubiny a jiné prózy

    º pojednává o oceánu, plavba Titaniku

• Krakonošova zahrada

    º na těchto dvou dílech spolupracuje jeho bratr

• Boží muka

    º obsahuje povídku Šlépěj - v neznámé zasněžené zemi se u silnice objevila stopa. Všichni se ptají, kde se tu vzala a proč. Konec knihy je otevřený.

• Povídky z jedné kapsy

• Povídky z druhé kapsy

• Továrna na absolutno - románová utopie

    º jde o objev karburátoru, který dokonale spaluje hmotu, že se z něj uvolňuje absolutno a právě nadprodukce absolutna je nezvladatelná. Vyvolá fanatismus a v jeho důsledku dochází k válce všech proti všem (lidé se vraždí). Jedna postava však ví, jak karburátor zničit, učiní tak a válka končí.

• Krakatit - román

    º odpovědnost vědce za svůj vynález

    º hlavní postava ing.Prokop, který vynalezl třaskavinu, která by mohla zničit celý svět. On si to včas uvědomuje a návod na výrobu zlikviduje

próza všedního dne: podobnost s Wolkerem

• O věcech nejbližších

• Zahradníkův rok

• Jak se co dělá

cestopisné fejetony: často cestuje

• Italské listy

• Anglické listy

• Výlet do Španěl

• Cesta na sever

povídkové knihy

• Povídky z jedné kapsy

• Povídky z druhé kapsy

• Dášenka, čili život štěněte

• Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka, jako přívažek

noetická trilogie (noetika - věda o poznávání), práce z 1. poloviny 30. let

všechny 3 knihy mají společnou problematiku seznamování člověka s někým novým

• Hordubal

    º vypráví o sedlákovi, který se vrátil z Ameriky a dozvídá se, že mu byla žena nevěrná s čeledníkem. Zažívá citovou krizi, smrtelně onemocní a na sklonku je téměř zavražděn zmíněným čeledníkem

    º děj nastíněný ze tří pohledů: z pohledu sedláka, vyšetřování policie a jako soudní případ

• Povětroň

    º odvíjí se kolem osudu umírajícího člověka, který jako jediný přežil havárii letadla a je bez dokladů. Tři lidé se snaží zrekonstruovat jeho osud (jeptiška, jasnovidec a básník)

• Obyčejný život

    º hrdinou je starý člověk, bývalý železniční úředník, který rekapituluje svůj život a nakonec shledá, že to byl život obyčejný, ale také že nebyl špatný, protože se postupně vyvíjel (člověk vypočitatelný, hrdina), tyto podoby jakoby zápasily jeho život byl mnohotvárný

• Život a dílo skladatele Foltýna

    º dílo nedokončil

    º ve filmu hraje Viktor Preis

• Válka s mloky

dramata - 20. léta

hlavní myšlenkou všech děl této doby je vždy jedno jediné - nesmírný obdiv k převratný vynálezům, kterými lze změnit svět a zároveň velký strach ze zneužití vynálezů

• R.U.R. - Rossums Univerzal Robots

    º název továrny, která vyrábí umělé lidi - roboty (dělníky)

    º v jednu chvíli je vyprodukováno moc robotů, ty se vzbouří proti lidem a hrozí ohrožení lidské existence

    º vynálezce - Alquist

    º 2 roboti - Helena a Primus - dostali více citů než ostatní roboti a projeví se u nich láska

    º tři důležité momenty: nebezpečí zneužití techniky, důležitost práce lidí, láska jako nejzákladnější hodnota

    º základní myšlenka: autor nevěří, že by měl být osvobozen od práce

• Věc Mankropulos

    º základní myšlenka: autor odmítá, že by bylo dobré prodlužovat lidský život

    º hl. postava Elina Makropulová je nešťastná, unavená ze života, nechce dále žít. Její otec je dvorním lékařem u Rudolfa II. a vynalezl elixír života

• Adam Stvořitel

    º katastrofa hned na začátku. Adam zničí starý svět tím, že z kanónu vystřelí negace. Bůh dá Adamovi právo, aby začal svět tvořit znovu. Ukáže se, že nový svět je horší, než ten původní

    º myšlenka: autoři (spolu s bratrem) odmítají pokusy o radikální přetvoření světa

• Ze života hmyzu

    º „kronika lidského života“ (špatných lidských vlastností)

    º alegorické dílo

    º celý příběh komentován jedním člověkem - tulákem

    º mravenci, jepice, larvy …. veškerý hmyz

    º spoluautorem bratr

• Loupežník

dramata - 30. léta

tvorba se mění v závislosti na aktuálním dění - hrozba fašismu

• Bílá nemoc

    º hl. postava je doktor Galén - skromný, charakterní, přirozeně inteligentní. Vynalezne lék proti bílé nemoci (bílé fleky po celém těle - malomocenství). Tímto lékem chce uzdravit i diktátora Maršála, který nese fašistické rysy. Uzdraví ho pouze pod podmínkou, že bude vyhlášen mír. Končí doktorovou smrtí v okamžiku, kdy nese Maršálovi lék a zfanatizovaný dav ho ušlape - spadne na zem a lék se rozbije

• Matka

    º reaguje na válku ve Španělsku

    º matka vede dialogy se svými mrtvými syny a mužem, který padl v boji. Syn Ondřej zemřel na zhoubnou nemoc, dvojčata Petr a Kornel v občanské válce a syn Jiří zahynul jako otec. Pátého syna Toniho se matka snaží ochránit od zla. Matka se dozvídá, že ve škole jsou zabíjeny děti. Syna posílá do boje, aby pomohl. Jak to dopadne není ve hře uvedeno.

nebeletristická tvorba

kniha Francouzská poezie nové doby - překlad „Pásma“ od Apollinaira

teoretická práce Marsios, čili na okraj literatury

dílo Hovory s T.G. Masarykem


TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.