Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Generace buřičů

Buřiči

skupina mladých básníků, kteří ve své tvorbě navazují na generaci 90. let 19. století - českou modernu

negují současnou společnost, stejně jako jejich předchůdci, negaci stupňují až k revoltě, jsou tzv. protispolečensky orientovaní

žijí bohémským způsobem života

místo jejich vidění (setkání) → vila autora Neumanna v Praze na Olšanech

satanismus, anarchismus, všichni se stali anarchistickými buřiči (nosili rudý karafiát)

• S. K. Neumann → anarchistické hnutí - časopis Nový kult

Generace buřičů = básníci vzdoru a života

cílem: sblížit literaturu se životem

u všech se setkáváme s vlivem anarchismu, antimilitarismu, civilismu, vitalismu

    º anarchismus: směr, který usiluje o neomezenou svobodu člověka a odmítá autoritu státu

    º antimilitarismus: hnutí, které odmítá válku, zbrojení, armádu

    º civilismus: směr v poezii na přelomu století; oslava moderní techniky a civilizace; představitel S.K.Neumann - Zpěvy drátů

    º vitalismus: směr, který vznikl krátce po válce, jako reakce na válku; vita = život oslava života (příroda, citové prožitky, ...)

Charakteristika tvorby

směrování k lidové tvorbě, lidová píseň, městský folklór

vždy rýmovaný verš

přímé pojmenování (zřídka používají metafory)

František Gellner

básník, karikaturista

zemřel mladý, během války prohlášen za nezvěstného

vychází z šansonů, popěvků

verš se blíží próze, spousta cynismu, provokace, ale i pokory, verše působí antiliterárně

chtěl šokovat měšťany

zhýralý mladík, který své mládí proseděl v hospodách, žije bohémsky, člověk bez šancí

užívá i vulgarismu, píše o zážitcích

• Po nás ať přijde potopa

• Radosti života

• Nové verše - vychází po smrti

• Už se mi k smrti protiví - básně

• Píseň zhýralého jinocha

• Přetékající pohár

                        Já držím pohár ve své dlani,

                        jenž čeká na rty člověka,

                        já držím pohár ve své dlani,

                        své srdce, které přetéká.

Karel Toman

básník, redaktor Národních listů

cestoval po Evropě → poznal revoluční hnutí, zkušenosti s anarchismem

žil bohémsky, neschopen podřídit se autoritě

• Pohádky krve

    º vliv dekadence a symbolismu

• Torzo života

    º erotická lyrika

    º není spokojen s tím, jak prožil život

• Melancholická pouť

    º srovnává život v cizině a zde - v cizině si uvědomuje vztah k vlastní zemi

• Sluneční hodiny

    º vztah k zemi

• Verše rodinné a jiné

• Měsíce

• Hlas ticha

• Stoletý kalendář
Petr Bezruč

Viktor Dyk

Fráňa Šrámek

Stanislav Kostka Neumann

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.