Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Historická próza v české literatuře 19. a 20. století

Prameny historické beletrie (prózy) → kroniky

Kosmova kronika (12. století, latinsky psaná, próza)

Dalimilova kronika (14. století, česky psaná, veršovaná)

Kosmas

děkan Svatovítské kapituly

vynikající vypravěč, studoval na universitách v cizině

odchovanec západní kultury

žil v době, kdy křesťanství zvítězilo nad pohanstvím

psal pouze v latině

uvažoval česky, pak překládal do latiny, vkládal do latinského textu české výrazy

• Chronica Bohemorum (Kronika česká) nebo také Kosmova kronika

    º první kronika, psána latinsky, prozaická forma

    º dílo bylo o osudech celého českého národa, české dějiny zařazeny do dějin světových

    º důležitým pramenem historického poznání

    º české dějiny zařazeny do dějin světových

    º má tři části

        ♦ Bájné vyprávění starců

        ♦ Hodnověrné zprávy svědků

        ♦ Události Kosmova života až do roku 1125 - Kosmas umírá

    º kronika má tendenční ráz - v duchu katolické církve, zachycuje úspěchy Přemyslovců - pověsti kmene Čechů (praotec Čech, Krok a jeho tři dcery, založení Prahy, ...)

    º historický základ, charakter bájí

    º citáty antických autorů (Seneca, Platon), humor, vtip - je čtivá

    º dialogické formy ==> oživení

bohemica = české výrazy vložené do latinského textu

Dalimil Meziříčský

• Dalimilova kronika (Kronika tak řečeného Dalimila)

    º česky, veršovaná

    º autor Dalimil Meziříčský - autorství přisoudil Václav Hájek z Libočan v 16. století

    º Dalimil byl kanovník v Boleslavském kostele

    º napsána po roce 1306 jako manifest na nástup Lucemburků na český trůn → Lucemburkové byli Dalimilem vítáni

    º líčí české dějiny od jejich počátku a včleňuje je do dějin světových, kronika končí rokem 1314

    º vlastenectví (pověst O Oldřichovi a Boženě - Peruc - místo seznámení)

    º zobrazuje horu Říp, Stadice u Ústí, Postoloprty, ...


==> všechny ostatní kroniky vycházejí právě z těchto dvou kronik

doba Národního obrození

František Palacký

• Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě

    º popisuje nejstarší dobu, vychází z kronik (kronika Kosmova) až do roku 1526

    º vrchol dějin spatřuje v husitství

    º pokus o vytvoření demokratické společnosti a nastolení spravedlivých sociálních vztahů

    º velký význam pro pozdější historiky, byla novodobějším pramenem

    º původně napsána v NJ, pak ale vydána i v ČJ

    º vydána v roce 1848

    º zápas Německa a Češství

beletrie

nese romantické rysy a silný výchovný ráz

děj je často lyrizovaný, autobiografické rysy

historie tvoří rámec, nebo jen počátek děje

Karel Sabina

spolupráce s tajnou policií za budovatelského absolutismu

neoblíben

• Obrazy ze 14. a 15. věku

    º 3 historické povídky - postava J.Žižky a Václava IV.

    º Žižka pojat jako člověk rozervaný, Václav IV. ne jako panovník, ale jako člověk, který se převléká a chodí mezi prostým lidem, a tím získává informace, co si o něm lidé myslí

    º malinko objektivnější pohled na tyto hrdiny

Josef Kajetán Tyl

• Dekret Kutnohorský - povídka

• Jan Hus - drama

Karel Hynek Mácha

• Kat

    º spojitost s osobou kata ve službách Václava IV.

    º původně čtyřdílný román (Křivoklát, Valdek, Vyšehrad, Karlštejn), ale Mácha stihl vytvořit jen 1. díl - líčí osud Václava IV. jako zajatce českých odbojných pánů, jeho osvobození a návrat na český hrad, hrdinové nejsou pojatí historicky, ale Mácha zachycuje jejich subjektivní pocity

2. polovina 19. století

Májovci

Karolina Světlá

• Zvonečková královna

    º pouze okrajově

Ruchovci

Svatopluk Čech

básně :

• Husita na Baltu

    º autor dokladuje vztah k historii českého národa

    º dobu husitskou považuje za vrchol dějin

• Roháč na Sioně

    º nedokončené veršované drama

• Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

    º pan Brouček je starý opilec. Jednou se opije ve vinárně na Vikárce (na Hradě). Zde bývá stálým zákazníkem. V opilosti usne a zdá se mu, že se dostal do 15. století do bitvy na Vítkově (1420). Ukázalo se, že je velmi zbabělý. Za to měl být strčen do sudu a ten měl být zapálen. V tu chvíli se však Brouček probudí. Je to zbabělec a bezcharakterní člověk

Lumírovci

Jaroslav Vrchlický

• Zlomky epopeje - velký historický cyklus

    º inspirace Viktorem Hugem a jeho Legendami věků - obsahuje epické básně plné děje

    º tímto Vrchlického dílem se dále inspiroval Josef Svatopluk Machar a napsal S vědomím věků

    º chce vystihnout vývoj lidstva v filozofickém smyslu

    º dělí se na 3 části:

        ♦ reflexní (úvahová) lyrika

        ♦ drobná epika

        ♦ velké epické básně

    º vstupní sbírka: Duch a svět - srovnáváno s Nerudovou sbírkou Písně kosmické

    º dále obsahuje: Mýty I a Mýty II, Zlomky epopeje, Selské balady (dedikováné=věnováno Jiráskovi) - národní tematika: Balada Vánoční, O smrti Jana Koziny; Nové zlomky epopeje, Hilarion, ...

• Noc na Karlštejně - komedie

    º historický námět

    º Karel IV. zakázal všem ženám vstup na tento hrad. Jeho žena se tam ale vydala v přestrojení za knížete. Na konci císař zákaz ruší

Julius Zeyer

• Ondřej Černyšev - historický román

    º příběh z ruských dějin, carský dvůr (podoba vlády Kateřiny Veliké)

    º smyslem života Ondřeje Černyšekova bylo sloužit vlasti, umírá však zklamán lidmi i životem

• Román o věrném přátelství Amise a Amila

    º rytířský svět staré Francie

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.