Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

20. století

popularizace Jiráskova díla Zdeňkem Nejedlým, který napsal o Jiráskovi monografii

to však mělo opačný efekt, než se autor domníval - o Jiráska není zájem


za 2. sv. války roste význam historické prózy - jakési východisko z nouze, ale dokázalo skrýt alegorické vyjádření k době (smyšlené příběhy, hrdinové, atd.)

Vladislav Vančura

• Obraz z dějin národa českého

    º má 3 díly, třetí díl nedokončen

    º 1. díl se zabývá Kosmasem

Miloš Václav Kratochvíl

psal o různých dobách

• Král obléká haleny životopisný příběh

    º o Václavu IV.

• Mistr Jan životopisný příběh

    º o Husovi

• Život Jana Amose životopisný příběh

• Evropa tančila valčík o 1.světové válce

• Evropa v zákopech o 1.světové válce

• Lásky královské

    º o posledních Přemyslovcích

• Dobrá kočka, která nemlsá

    º 30. ti letá válka (1618 - 48)

    º reálná postava - rytec Václav Hollar

Vladimír Neff

nový typ románu

pentalogie:

• Sňatky z rozumu - 1. díl

    º pentalogie o vzestupu a pádu dvou podnikatelských rodin Nedobylů a Bornů

    º osudy dvou mladých mužů

    º výhodný sňatek - mnoho peněz

    º povozník Nedobyl - neotesaný primitiv si vezme za ženu vdovu Valentinu, která umírá

    º vlastenec Jan Born - podnikatel v parfumerii - neštěstí, vlaková havárie - jeho žena s dcerou mu umírají

• Císařské fialky - 2. díl

    º pan Born vydělává, pan Nedobyl spekuluje s pozemky

    º oba vdovci se znovu ožení, ale tentokrát z lásky, avšak jejich manželky si je vzaly z rozumu (peníze)

    º paní Bornová - emancipovaná žena, paní Nedobylová - dcera soukromého docenta filosofie

• Zlá krev - 3. díl

    º stavební podnikatel Nedobyl šidí při stavbě - jeden dům se zřítí - velké neštěstí - umírá pod kopyty svých koní

    º pan Born už nevyrábí voňavky, prodává nádobí. Jeho syn Míša z prvního manželství je však nezvladatelný - posílají ho do výchovného ústavu do Vídně - tam se ale seznámí s Němcem - učitelem, který je fanatický nacionalista každým svým coulem - 17ti letý Míša se nechá svést a stává se zrádcem české země a později spáchá sebevraždu

• Veselá vdova - 4. díl

    º Marie Nedobylová už konečně může vychovávat svoje děti podle sebe - mohou z nich vyrůst intelektuálové

• Královský vozataj - 5. díl

    º zachycuje roky 1918 - 45

    º umělecký nezdar, spíše připomíná učebnici dějepisu

• Královny nemají nohy - kniha

    º Rudolfínská Praha

• Prsten Borgiů - kniha

    º známá travička Lukrecia Borgia - jed ukryt v prstenu

• Krásná čarodějka - kniha

• Srpnovští páni - román

    º 13. a 14. stletí

    º těžký na čtení, archaismy, složitá souvětí, jako Jirásek

Václav Kaplický

legionářská literatura

vězněn, souzen

• Gornostaj - román

    º 1. sv. válka

• Čtveráci

    º sedláci bojují, aby byli uznáni jako 4. stav ve společnosti

    º poražení, sedláci nemají schopného vůdce

• Kladivo na čarodějnice - román

    º čarodějnické procesy na Slezsku (oblast Jeseníků - Velké Losiny, Šumperk)

    º hl. postava soudní inkvizitor Hobling

• Táborská republika - román

    º doba husitská, pokus o spravedlivost mezi lidmi

• Nalezeno právem - román

    º domnělá rituální vražda a její vyšetřování

    º fikce

Josef Toman

• Don Chuan - román

    º španělské baroko, šlechtic Miquel, který málem prohýřil otcovo panství. Stává se mnichem a nechává pro chudé postavit nemocnici

    º jinotajné - psané za války má působit jako protest proti nacismu

• Po nás potopa

    º podoba s Františkem Gellnerem

    º starý Řím, Kaligala a Fiberius - skutečné postavy z antiky

• Sokrates - román

    º s tímto dílem mu pomáhala jeho žena Miroslava Tomanová

Jiří Šotola

• Tovaryšstvo Ježíšovo

    º období rekatolizace

• Kuře na rožni

    º příběh dezertéra a loutkoherce - Matěj Kuře

    º děj se odehrává za Napoleonských válek

    º vydána samizdatově

• Svatý na mostě

    º o Janu Nepomuckém

Jarmila Loukotková

píše o výjimečných lidech, kteří žili v období antiky a středověku

• Navzdory básník zpívá

    º Francois Villon

• Není římského lidu

    º Spartakus

• Pod maskou smích

    º antický Řím

• Doma lidé umírají

Bohumil Říha

románová trilogie

    º Přede mnou poklekni

    º Čekání na krále

    º Zbyl jen meč

Nina Bonhardová

• Hodina závrati - román

    º Petr Vok z Rožmberka

Ludmila Vaňková

píše o Přemyslovcích

Jaroslav Durych

prozaik a básník, inklinuje k fašismu

píše o dějinách, době temna

rekatolizaci přijímá kladně

zastává protichůdný názor než Jirásek - dějiny netvoří lid ale nadprůměrně inteligentní jedinec

• Bloudění, podtitul Velká Valdštejnská trilogie - román

    º vztah plný lásky na pozadí 30ti leté války - český emigrant Jiří a Španělka Anděla

• Requiem, podtitul Malá Valdštejnská trilogie - román

    º píše ji zpětně - po smrti Albrechta z Valdštejna

    º tři epizody dokreslují Valdštejnský osud - vyzvednutí jeho ostatků - ruka a hlava mají výt převezeny do Švédska

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.