Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

19. století

Václav Kliment Klicpera

učitel Gymnázia v Hradci Králové

zábavné veselohry ze současnosti (město, venkov, vesnice)

deklamovánky = verše vlasteneckého zaměření, které se recitují ve společnosti

• Každý něco pro vlast

• Divotvorný klobouk

• Rohovín čtverrohý

• Hadrián z Římsů

Realismus

Karel Havlíček Borovský

1821 narozen v Borové u Přibyslavi

studoval na Gymnáziu v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod)

později v Praze vstoupil do kněžského semináře

toto povolání viděl jako nejlepší pro působení na lidi

ze semináře však vyloučen → odpor k církvi a náboženství

studium slovanských dějin

na Šafaříkovo (jeho přítel) doporučení odchod do Ruska - Havlíček vychovatelem

poznává ruské poměry, nevolnictví, carskou vládu → odraz v jeho tvorbě

v Čechách působí po návratu jako redaktor v Pražských novinách v příloze Česká včela

zakládá Národní noviny - příloha Šotek

otevřená kritika vlády a nové Ústavy → souzen a noviny pozastaveny

sledován policií, musel se odstěhovat z Prahy do Kutné Hory, nezůstává bez činnosti → časopis Slovan

sám Borovský usoudil, že zastaví vydávání novin

návrat do Německého Brodu

1851 byl policejně eskortován do Brixenu (Tyrolské Alpy)

jeho další život - spekulace

po návratu domů umírá na souchotiny v roce 1856

• Křest svatého Vladimíra

    º báseň napsaná v Brixenu

    º inspiroval se Nestorovým starým ruským letopisem

    º velká satira (nejmohutnější)

    º kritika carského absolutismu a církve, útok na soudobé poměry v Rakousku a Rusku

    º postavy:

        car Vladimír

        pohanská Bůh Perun, kterého Vladimír nechá ztrhnout do Dněpru

• Tyrolské elegie

    º popisuje své zatčení a jeho cestu přes zimní Alpy do Brixenu

    º báseň, ironie, situační komika, ostrá kritika

    º elegie = žalozpěvy

• Král Lávra

    º nejznámější dílo, satira

    º podle staré irské pohádky o králi Midasovi, který měl oslí uši, za které se stydí (výsměch panovníkovi), holič Kukulín. Holiči vybírání losem

    º narážení na dobovou situaci ostrá kritika

skvělý epigramatik a satirik

prostřednictvím veršů útočí na církev, panovníka a nazývá je „malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral“

útočí na vše, co brání pokroku, co otupuje a ohlupuje lidi

sám je rozdělil do několika oddílů (5. oddílů)

věnuje je: církvi, králi, vlasti, múzám a světu

zesměšňuje katolickou církev, vystupuje jako ateista

epigram = krátká útočná satirická báseň, má 4 až 6 veršů, původně náhrobní nápis

epigramy:

    º Demokratský - oddíl vlasti

                  Nechoď Vašku s pány na led,

                  mnohý příklad známe,

                  že pán sklouzne,

                  sedlák si zaň nohu zláme.

    º Z historie literatury české

                  Z českých knížek hubitelé lítí,

                  plesnivina, moli jezuití.

    º Originálnost

                  Není nad původnost,

                  lidé po ní touží.

                  Lidé chodí přes most,

                  to já půjdu louží.

pohřeb Borovského → velká manifestace českého lidu, mnozí jeho přátelé se nezúčastnili. Němcová však šla za rakví a položila na ni trnovou korunu.

z prvu ruskou vládu obdivuje (přijel tam hledat pokračování myšlenky všeslovanské vzájemnosti), později se zklame

1850 - Ruchovci

Svatopluk Čech

vřelý vztah k národní a sociální tematice

zdůrazňuje tradice

dílo můžeme rozčlenit do 5 oddílů:

satirická tvorba:

• Hanuman - veršovaná satira

    º opičí princ, jehož otec je králem na africkém pobřeží. Lovci, kteří se objeví na tomto pobřeží prince chytnou a odvezou do Evropy. Zde princ prochází cirkusy, jarmarky a nakonec se dostane k divadelní společnosti, která se jednou vydá na plavbu. Loď ztroskotá, posádka se utopí. Jediný opičák přežije. Moře jej vyplaví na pobřeží Afriky. Zde se stane panovníkem, prosazuje lidské zvyklosti (oděv, vzpřímenost). Opice se na něj domluví a sesadí ho po čase z trůnu

    º myšlenka: nenapodobovat cizí zvyky, zůstat svůj

• Petrklíče - veršovaná satira, pohádka

      º o klíči, který sv. Petr upustí na zem, kde se dostane do rukou lidem. Nikomu však nepřinese štěstí, a tak je sv. Petr promění v zlaté květy

• Pan Brouček na výstavišti - není příliš známé

• Pravý výlet pana Broučka do Měsíce

      º hl. postavou Matěj Brouček

    º na Měsíci má průvodce Měsíčňana pana Blankytného. Broučkovi se na Měsíci nelíbí, protože zdejší obyvatelé jsou estéti a on jim při své povrchnosti nerozumí. Jeho jedinou starostí je, kde se dobře najíst a napít. Nelze je srovnávat.

• Nový epochální výlet pana Broučka, tenkráte do XV.století

    º pan Brouček je starý opilec. Jednou se opije ve vinárně Na Vikárce (vedle chrámu sv. Víta). Zde bývá stálým hostem. V opilosti usne a zdá se mu, že se dostal do 15. století do bitvy na Vítkově (1420). Ukázalo se, že je velmi zbabělý. Za to měl být strčen do sudu a ten měl být zapálen. V tu chvíli se však Brouček probudí. Je to zbabělec a bezcharakterní člověk

Jaroslav Vrchlický

vlastním jménem Emil Frída, narodil se v Lounech, dětství prožil v Ovčárech u Kolína

pracoval 1 rok v Itálii jako vychovatel

překládal z 18 literatur

pracoval jako tajemník českého učení technického

přátelství Sofii Podlipské - se oženil s její dcerou

profesor srovnávacích dějin na Karlově universitě

1908 u něj propukla duševní choroba (deprese, stihomam), po 4 letech umírá

František Kožík o něm napsal životopisné dílo s názvem Za trochu lásky

snažil se i o komedii → minimální úspěch, ale až na výjimky

• Noc na Karlštejně - komedie

      º komedie z dob vlády Karla IV.

    º Karel IV. zakázal všem ženám vstup na tento hrad, jeho žena se tam ale vydala v přestrojení za knížete. Na konci císař zákaz ruší

19. století - kritický realismus

městská tematika

Ignát Herman

• Otec Kondelík

• Ženich Vejvara


TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.