Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Májovci

50. léta 19. století byla pro literaturu značně nepříznivá - vládne Alexander Bach (Bachův absolutismus) → cenzura, zanikání novin, knihy vycházejí v omezené míře

Josef Václav Frič a Karel Sabina ( Máchovi vrstevníci ) - vězení

František Palacký, Karel Jaromír Erben, P.J. Šafařík - totálně nesouhlasí s osobní nesvobodou

Karel Havlíček Borovský - vyhnanství v Brixenu

Josef Kajetán Tyl - pohybuje se s kočovnou společností po Čechách

Božena Němcová - stále pod policejním dohledem

1859 - končí bachův absolutismus (musel rezignovat kvůli četným porážkám; jeho vláda přivedla Rakousko-Uhersko ke zkáze)

1860 - císař František Josef I. vydává Říjnový diplom → přislíbení politických práv pro Čechy a dodržování Ústavy

60. léta naplněna nebývalým ruchem - vznikají dvě politické strany

    º mladočeši - tribunou Národní noviny - J. Neruda, pokrokoví, obhajují Národní divadlo, které by reprezentovalo všechny Čechy

    º staročeši - konzervativní (zpátečničtí - František Ladislav Riegel, Prozatímní divadlo, které poslouží do vybudování Národního divadla

    º obě strany se shodly pouze na tom, že je potřeba vystavět divadlo

Prozatímní divadlo - 1862

otevřeno hrou Vítězslava Hálka - Král Vukašín

již zbouráno, jedna stěna společná s Národním divadlem

Národní divadlo

1868 položen základní kámen - velká slavnost, slavnostní řeč pronesl Palacký

na základy Národního divadla kameny ze známých oblastí (z Řípu, ze Šumavy, ...)

architektem Josef Zítek - novorenesanční styl

12.6.1881 - předčasné otevření (přislíbena účast prince Rudolfa I.)

12.8.1881 - vyhořelo

sbírka Národ sobě

druhým architektem Josef Schultz - žák J. Zítka

18.11.1883 - znovuotevření Libuší Bedřicha Smetany

na vnitřní výzdobě se podíleli: Ženíšek a M. Aleš - malíři, J. Mánes, Vojtěch Hynais (opona), J.V. Myslbek, B.Schnitz (triga - trojspřeží) - sochaři


1878 - sociálně demokratická strana založena v Praze v hostinci Pod Kaštany

politický zápas Čech s Vídní skončil definitivně roku 1867, kdy byl uskutečněn tzv. "dualismus" ==> rozdělení R-U na dvě části

    º Předlitavská část = Rakousko a Čechy - hlavní slovo měli Němci

    º Zalitavská část = Uhry, Slovensko - hlavní slovo měli Maďaři

60. léta v kultuře

založení Umělecké besedy = středisko umělců slovesných, výtvarných a hudebních

Hlahol = pěvecký spolek

Sokol = tělovýchovný kroužek - Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fígner

60. léta v literatuře

1855 - 1. almanach Lada Nióla

    º vydal ho J.V.Frič, ten byl později vypovězen z Čech (příspěvky nižší úrovně)

    º neobsahoval významné práce, znamenal rozmach literatury - překlady roman. literatury

1858 - almanach Máj (známější)

    º redaktor Josef Barák, básník, hlavní organizátor V. Hálek

    º vyjadřuje program mladých autorů

    º navracel se k revolučnímu odkazu K.H.Máchy, odkaz byl opatřen domnělou Máchovou podobiznou, vzpomínka K.Sabiny na Máchu

    º přispěvatelé "Májovci"

    º 1859-61 vyšly další svazky

program Májovců

zachytit skutečnost jak ji viděli kolem sebe (i negativní směry)

nechtěli se spokojit s domácími kulturami, kontakt s literaturou evropskou

hlásí se k pokrokovým tradicím české literatury

odklon od historie


Nová Scéna - byla vybudovaná za 2 roky, otevřena v roce 1983, rekonstrukce začala 1977, tvar skleněného krystalu.

MÁJOVCI

Jan Neruda

Vítězslav Hálek

Karolína Světlá

Jakub Arbes

Adolf Heyduk

básník

velká inspirace byla láska k ženě a dětem, má vztah ke Slovensku

• Cimbál a husle - sbírka

Gustav Pfleger Moravský

prozaik

píše sociální romány, prostředí chudých a bohatých

• Ztracený život - román

    º osudy Josefa Václava Friče (revolucionáře)

• Z malého světa - román

    º zabývá se problémy, které jsou spjaté se životem dělnictva

Rudolf Mayer

básník

• V poledne

    º sociální balada

    º vystupuje člověk, který skončil jako topič. Chce potrestat svého zaměstnavatele - chce vyhodit kotel do povětří. Nakonec to neudělá, protože si uvědomí, že by to byla pouez ojedinělá a anarchistická vzpoura

    º přemýšlí o minulosti, vzpomíná na mrtvou manželku a jediné dítě - alkohol

Václav Šolc

básník

myšlenka všeslovanské vzájemnosti

sociální tematika

sonety, gazely

• Prvosenky - básnická sbírka

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.