Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Jan Neruda

básník, prozaik, novinář, dramatik (jen chvíli), literární kritik

nejvýznamnější představitel Májovců

žil v Praze Na Malé Straně (Nerudova ulice - dříve Ostruhová) v domě U Dvou Slunců, nikdy se neoženil, žil s matkou (posluhovačka u vědce Baranda), otec vojenský vysloužilec

zvláštní vztah k rodičům → dvě básně: Otci a Matičce

studoval akademické gymnázium, práva a filosofii

nejznámější láska - K.Světlá

píše o lidech tzv. zdola (sociálně nízká úroveň) z Malé Strany

podílel se na přípravě almanachu Máj

novinář, časopisy: Čas, Hlas, Lumír, Květy, Národní listy

časté cesty do zahraničí (Itálie,...)

prvotina, báseň: Oběšenec - balada, vyšla v časopise Lumír

• Hřbitovní kvítí - básnická sbírka - 1858

    º vyjadřuje zklamání ze života, plný žalu a nenávisti

    º velmi nepříznivě přijato kritikou (ponurný název), špatná kritika se ho dotkla - jeho reakce = na 10 let nevydal ani jedno dílo

    º básnický výraz plný osamocení, žalů a také nenávisti

    º srovnáváno s V. Hálkem - Večerní písně - přesný opak

• Knihy veršů

    º rozděleno do několika oddílů

        ♦ část - Kniha veršů výpravných

        ♦ část - Kniha veršů lyrických a smíšených

        ♦ část - Kniha veršů časových a příležitostních

    º obsahuje intimní lyriku - básně: Otci, Matičce, Anně

    º báseň Vším jsem byl rád

        ♦ optimistická báseň, neztěžuje si na osud, vzpomíná na dětství (chudoba)

        ♦ píše o svém milostném štěstí

        ♦ vyjadřuje svůj úděl - pomáhat národu → věta: "Mně osud řek, českým pěvcem buď."

• Dědova mísa - báseň

    º syn chce svému otci udělat dřevěnou mísu, aby nerozbíjel nádobí. Tím ho však uráží. To si ale uvědomí až v okamžiku, kdy mu jeho malý syn řekne, že až bude taky tak starý, udělá mu také takovou mísu

• Před fortnou milosrdných - balada

    º brána do nebe

• Balady a romance - sbírka

    º Neruda nerozlišuje hranice mezi baladou a romancí, často je i zaměňuje

    º báseň: Romance o Karlu IV.

• Prosté motivy - sbírka

• Písně kosmické - sbírka

    º píseň Jak lvové bijem o mříže

    º prosazování velkého národního sebevědomí

    º srovnává dění ve vesmíru s životem na zemi

• Zpěvy páteční - sbírka

    º sestavil po Nerudově smrti Jaroslav Vrchlický

    º úvodní báseň: Moje barva červená a bílá, poslední báseň: Jen dál - vlastenecká báseň

• Povídky Malostranské

    º próza

    º 13. povídek

    º Neruda píše o životě na Malé Straně a o jeho mládí, presentuje Malou Stranu jako staroměstské prostředí, píše o lidech, kupcích žebrácích a honoraci, scény z ulic, nádraží a hostinců

    º předkládá nenávist, lásku a toleranci

    º používá "drobnokresbu" - podrobně vykreslen charakter člověka

    º Názvy povídek:

    º Týden v tichém domě

    º Pan Ryšánek a pan Schegel

    º O měkkém srdci paní rusky

    º Večerní šplechty

    º Doktor Kazisvět

    º Hastrman

    º Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku

    º U Tří lilií

    º Psáno o letošních dušičkách

• Trhani

    º román o dělnících na železnici

novinářská činnost - uznávaný novinář, zakladatel fejetonu lehké, vtipné zpracování tématu

    º fejeton - z francouzštiny = lístek

    º v té době se říkalo fejetonu tzv. podčarník

    º napsal asi 2000 fejetonů: Kam s ním; 1. máj 1890

• Ženich z hladu

    º neuznávané dílo

    º příliš neúspěšné a tak zůstalo jediné - pokus o dramatickou činnost

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.