Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Poválečná tvorba

charakteristika

hrdina nového typu: člověk vysoké morální kvality, komunista, neohrožený, boj proti fašismu

náměty : bolesti, strádání, utrpení vše, co válka přinesla

    º oběti - zbytečné dobrovolné

Jan Drda

Němá barikáda - povídková kniha, 1946

    º pokus zobrazit okupaci, ilegální odboj, květnové povstání

    º velmi povedené, hrdina představen bez patosu - obraz typického hrdiny. Prostý lid se stane hrdiny aniž by o to sám stál.

    º povídky: Hlídač dynamitu; Pancéřová pěst; Vyšší princip

Vyšší princip

profesor označován jako Vyšší princip se přikloní na stranu popravených chlapců ze své třídy, kteří měli údajnou spoluúčast na atentátu na Heydricha . Později se přidává k partyzánům

tato povídka má dohru v další Drdově povídce - Krásná tortiza

Jiří Marek

• Muži jdou v tmě

    º psychologická novela, baladicky laděný příběh

    º pět parašutistů probíjejících se z obklíčení fašistického oddílu

    º každý z nich bojuje proti strachu jinak

Ladislav Fuks

• Pan Theodor Munschtock - 1963

    º tragikomická novela v období protektorátu

    º intelektuální žid z Prahy se připravuje na přežití okupace v koncentračním táboře

    º schizofrenik (má dvojníka jménem Mon)

    º rozmlouvá se slepicí, se kterou žije

    º tragika v závěru: nic z toho, jak se učil žít ve stísněných podmínkách nevyužije. Umírá pod koly auta a to v den nástupu do koncentračního tábora

• Mí černovlasí bratři

• Variace na temnou strunu

• Spalovač mrtvol

    º zfilmováno

    º psychologický horor

    º hlavní postava, spalovač mrtvol v krematoriu, pan Kopfrgingl se spolčí s nacisty

    º jeho žena židovka - zabije ji i syna, ale dcera mu uteče

    º své skutky chápe jako pomoc nešťastným lidem

    º schizofrenik, skončí v blázinci

Jan Otčenášek

• Romeo, Julie a tma - novela, 1956

    º po atentátu na Hendricha

    º vzniká láska - Čech Pavel a Židovka Ester

    º začíná v parku na lavičce, dívka má na klíně sbalený kufřík, nechce se jí však odejít - je zmatená. Objeví ji Pavel a odvede ji do komůrky za krejčovskou dílnou jeho otce. Tajně jí nosí jídlo a stará se o ní. Oba si ovědomují, že ukrývání Ester může mít pro Pavlovu rodinu špatné následky. Ester opouští úkryt a krátce na to je zastřelena

    º podobnost se Shakespearem

Bohumil Hrabal

• Ostře sledované vlaky - 1965

    º novela s konkrétním dějem

    º jediné Hrabalovo dílo této tematiky

    º pojednává o chlapci jménem Miloš Hrma pracujícím na dráze jako železniční elév (sotva vyučený - tzv. děvečka pro všechno). Trápí se láskou. Chce něco velkého dokázat, aby zapůsobil na spoustu dívek.

    º ostře sledované vlaky = vlaky s municí, které zastavovaly pouze v předem určených stanicích

    º chce vlak zlikvidovat, a proto vyleze na semafor a ve chvíli, kdy vlak projíždí stanicí do něj hodí granát. Všimne si ho však voják a zastřelí ho. Na kolejích vedle sebe umírá Miloš Hrma spolu s vojákem, kterého zasáhl výbuch vlaku

Ota Pavel (Popper)

při psaní ho inspiroval otec Leo (obchodní cestující firmy Elektrolux), příroda Křivokládska a prostředí sportu (reportáže z různých sportovníchudálostí)

• Smrt krásných srnců

    º patří sem povídka Nejdražší ve střední Evropě

    º Berounka, Křivoklátsko, ryby, obchodní zástupce firmy Elektrolux, bratři Hugo a Jiří

• Jak jsem potkal ryby

• Kapři pro Wehrmacht - povídka

Marie Pujmanová

socialistický realismu

• Lidé na křižovatce

    º krize, špatná sociální situace, vzkvétající buržoazie

• Hra s ohněm

    º bulharská komunista Jiří Dimitrov, který je obžalován a sám se hájí

• Život proti smrti

    º zmatečné období heydrichiády, vyslýchání

    º ve snaze vylíčit toho co nejvíce - nepřehledné

Židovská tematika

Jan Otčenášek

• Romeo, Julie a tma

Ladislav Fuks

díla

Jiří Weil

• Život s hvězdou

    º hrdinou Josef Roubíček - bankovní úředník, je žid a ví, co ho čeká. Poté, co se rozešel se svou láskou Růženou žije ve strachu, co se stane. Jako žid nesmí pracovat jako bankovní úředník. Od otce dostane náhradní práci - dělá správce hřbitova. Dozvídá se, že Růžena byla popravena (období heydrichiády). Dojde k tomu, že se do transportu nedostane - v seznamu obyvatel se na něj zapomnělo. Bojí se stýkat s lidmi. Stýká se jen s panem Maternou - pomocný dělník na hřbitově

• Na střeše je Mendelson

    º Mendelson - skladatel židovského původu

    º na střeše Rudolfina je bysta Mendelsona. Heydrich vydává rozkaz, aby byla socha sundána ze střechy. Když dělníci vylezou na střechu nevědí, kterou sochu mají shodit, protože sochy nejsou nijak označeny. Málem shodí bystu Wágnera. Končí atentátem na Hendricha + pár příběhů z Terezínského ghetta

Norbert Fríd

• Krabice živých - autobiografický román

    º prostředí koncentračního tábora Gigling

    º krabice symbolizuje kartotéku, ve které jsou lístky se jmény vězňů

    º inteligent - filmový režisér se v táboře stane bez svého přičinění prominentním vězněm; stane se písařem. Spravuje kartotéku - vyřazuje vězně, kteří zemřeli. V táboře je ilegální činnost - tajná organizace, která chce Němcům znepříjemňovat život. Spojí se s písařem a chtějí, aby vyměňoval lístky těch, kteří zemřeli za lístky těch, co mají zemřít. Písař váhal, ale přistoupil na to

    º vnitřní přerod člověka, který není angažován v člověka, který se angažuje v ilegalitě

Arnošt Lustig

několikrát unikl smrti, podařilo se mu utéct z koncentračního tábora

• Noc naděje - povídková kniha

    º terezínské ghetto

    º o tom, jak jsou židé na okraji společnosti

• Démanty noci - povídková kniha

    º povídka Sousto

    º židovské ghetto. Za okupace nejsou hygienické prostředky, potraviny. V bídě žijí i děti. Malý chlapec - Erwin provádí rošťárny - handluje s oblečením,… Zemře mu otec, ale není pochován. Onemocní i jeho sestra. Matka si myslí, že by ji měli zachránit. Chlapec se domnívá, že ji uzdraví citronem. Rozhodne se sundat mrtvému otci kalhoty a mezi chlapci je vymění za citron. To je symbolem vyšší lidskosti. Citron však sestru nezachrání.

    º děti z ghetta a jejich matka

• Motlitba pro Kateřinu Horowitzovou

    º II. vlna poválečné literatury

    º skutečný příběh

    º skupina židů, kterou nacisté zatknou. Jsou to velmi bohatí obchodníci. Mají americké pasy. Němci z nich chtějí dostat peníze. Zatknou je a naloží je do německého vlaku. Namluví jim, že je vymění za zajatce, že je odvezou do Hamburku a tam je naloží na loď, když jim nechají peníze. Ve vlaku je vozí sem a tam, aby z nich vylákali co nejvíce peněz. Na nádraží se setkají s mladou krásnou Polkou. Chce, aby ji také zachránili. Musí za ni také zaplatit. Samotná žena nemůže cestovat s tolika muži - musí si jednoho z nich vzít. Musejí sehnat rabína, aby je oddal. To znamená další peníze pro Němce. Jeden z nich přestane věřit, Němec zpanikaří a zastřelí ho, a tím prohlédnou realitu i ostatní. Vlak později směřuje pouze do koncentračního tábora a ne do přístavu. Jediný, kdo se vzepřel, byla ona žena, když se svlékala, snažila se vojákovi sebrat zbraň, ale další voják ji zastřelil

Josef Škvorecký

v Kanadě založil vydavatelství Sixty eight publisher - vydává autory, kteří za komunismu nejsou vydáváni

Zbabělci - 1959

    º Danny Smiřický. Jeho rodiče patří k městské smetánce

    º zbabělci = rodiče mladíků, kteří se za války Němcům nepostavili

    º mladí chtějí revoltovat proti Němcům, vyznávají jazz - ten Němci zakazují. Mladí jsou však bez morální opory

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.