Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Český realismus

Božena Němcová

krásná, chudá

narozena asi roku 1820, zemřela roku 1862 (o jejím narození jsou dosud vedeny spekulace) - je možné, že se narodila o 3-4 roky dříve, asi ve Vídni (též spekulace)

vychována manželi Panklovými v Ratibořicích na Starém Bělidle

škola v České Skalici

vychovávána také na Chvalchovickém zámku (asi tři roky) měla soukromého učitele

v 17. letech se provdala za příslušníka finanční stráže za Jiřího Němce

manželství velmi nešťastné

pro neshody s úřady se Němcovi museli stále stěhovat Němec překládán na jiná prac. místa

žila tedy na různých místech rozšiřování sběratelské činnosti

Národopisní sběratelství

Němec se účastnil roku 1848 revoluce byl pronásledován policií

Němcové umírá syn Hynek, ona je vyčerpána neshodami s manželem, onemocní smutkem po Hynkovi a píše snad nejznámější dílo Babička (50. léta)

Helena Sobková - Tajemství Barunky Panklové

    º o záhadách v životě B. Němcové

Národní pohádky

    º Sedmero krkavců, Hrnečku vař, Sůl nad zlato, O kohoutkovi a slepičce, Šípková Růženka, Perníková chaloupka, Chytrá horákyně, O dvanácti měsíčkách,Bajaja, Jak Jarmil ke štěstí přišel, ...

lidové sběratelství poučuje čtenáře, výchova dětí (nasměrování k něčemu)

uvádí typicky české prostředí a postavy českého lidu

vítězí dobro nad zlem

pobyt v Liberci a na Slovensku → Slovenské pohádky a pověsti - život na Slovensku (z doslechu)

povídková činnost: současnost, chudý lid - jejich život

povídky

    º Pan učitel

    º Divá Bára

    º Chudí lidé

    º Dobrý člověk

    º Karla

    º Chýše pod horami

    º Pohorská vesnice

    º V zámku a v podzámčí

            realistická tvorba; rozdíly mezi chudými a bohatými lidmi; zfilmováno

    º Babička

            rozsáhlá povídka s podtitulem Obrazy z venkovského života,

       ústřední postavou je babička, svým vztahem k práci je zosobněním moudrosti

            realistické dílo, mnohdy idealizované (postava babičky a kněžny)

            cíl: ukázat harmonický život prostých lidi, vzor dokonalého člověka

            se vzpomínkami zachází volně - upravuje skutečnost

           první recenze ukazují, že idyličnost je nadhodnocena (Barunka nechtěné dítě, babička umírá ve Vídni)

            postavy:

            babička

            manželé Proškovi (ve skutečnosti Panklovi - rodiče Boženy Němcové; otec dobrosrdečný, matka nevlídná)

            děti: Barunka, Adélka, Jan a Vilém

            psi: Tyrl a Sultán

            Terezie Panklová a její manžel

            mlynář s rodinou (dcera Kristla)

            bláznivá Viktorka

            kněžna Kateřina Zaháňská a její komtesa Hortensie

            děj:

            začíná příjezdem babičky na Staré Bělidlo, ta začne dětem rozdávat dárky

            končí téměř pohřbem (Babička umírá), v babiččiných vzpomínkách se promítá celý její život

            Mezi nejznámější ilustrátory patří:

            Adolf Kašpar, Vladimír Tesař, Václav Špála, Karel Svolinský, Zdeněk Burian, Emil Fila (kubista), P. Dilingen

            Zfilmované dílo - hlavní představitelky:

            Terezie Brsková

            Růžena Nasková

    1855 první tiskové vydání

    1858 překlad do němčiny - ilustroval Kvido Mánes

    350 vydání, přeloženo do mnoha jazyků (japonština, čínština)

Karel Havlíček Borovský

1821 narozen v Borové u Přibyslavi

studoval na Gymnáziu v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod)

později v Praze vstoupil do kněžského semináře

toto povolání viděl jako nejlepší pro působení na lidi

ze semináře však vyloučen → odpor k církvi a náboženství

studium slovanských dějin

na Šafaříkovo (jeho přítel) doporučení odchod do Ruska - Havlíček vychovatelem

poznává ruské poměry, nevolnictví, carskou vládu → odraz v jeho tvorbě

v Čechách působí po návratu jako redaktor v Pražských novinách v příloze Česká včela

zakládá Národní noviny - příloha Šotek

otevřená kritika vlády a nové Ústavy → souzen a noviny pozastaveny

sledován policií, musel se odstěhovat z Prahy do Kutné Hory, nezůstává bez činnosti → časopis Slovan

sám Borovský usoudil, že zastaví vydávání novin

návrat do Německého Brodu

1851 byl policejně eskortován do Brixenu (Tyrolské Alpy)

jeho další život - spekulace

po návratu domů umírá na souchotiny v roce 1856

• Křest svatého Vladimíra

    º báseň napsaná v Brixenu

    º inspiroval se Nestorovým starým ruským letopisem

    º velká satira (nejmohutnější)

    º kritika carského absolutismu a církve, útok na soudobé poměry v Rakousku a Rusku

    º postavy:

            car Vladimír

            pohanská Bůh Perun, kterého Vladimír nechá ztrhnout do Dněpru

• Tyrolské elegie

    º popisuje své zatčení a jeho cestu přes zimní Alpy do Brixenu

    º báseň, ironie, situační komika, ostrá kritika

    º elegie = žalozpěvy

• Král Lávra

    º nejznámější dílo, satira

    º podle staré irské pohádky o králi Midasovi, který měl oslí uši, za které se stydí (výsměch panovníkovi), holič Kukulín. Holiči vybírání losem

    º narážení na dobovou situaci ostrá kritika

• Obrazy z Rus

    º soubor článků

    º kritika carské samovlády, ale věří, že Rusové se carismu jednou zbaví

skvělý epigramatik a satirik

prostřednictvím veršů útočí na církev, panovníka a nazývá je "malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral"

útočí na vše, co brání pokroku, co otupuje a ohlupuje lidi

sám je rozdělil do několika oddílů (5. oddílů)

věnuje je: církvi, králi, vlasti, múzám a světu

zesměšňuje katolickou církev, vystupuje jako ateista

epigram = krátká útočná satirická báseň, má 4 až 6 veršů, původně náhrobní nápis

epigramy:

    º Demokratský - oddíl vlasti

            Nechoď Vašku s pány na led,

            mnohý příklad známe,

            že pán sklouzne,

            sedlák si zaň nohu zláme.

    º Z historie literatury české

            Z českých knížek hubitelé lítí,

            plesnivina, moli jezuití.

    º Originálnost

            Není nad původnost,

            lidé po ní touží.

            Lidé chodí přes most,

            to já půjdu louží.

pohřeb Borovského velká manifestace českého lidu, mnozí jeho přátelé se nezúčastnili. Němcová však šla za rakví a položila na ni trnovou korunu.

z prvu ruskou vládu obdivuje (přijel tam hledat pokračování myšlenky všeslovanské vzájemnosti), později se zklame

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.