Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Světový realismus

společenskopolitická situace:

19. stol. - velký rozmach přírodních a společenských věd, výsledky použity hned v praxi

důsledek - lidé věří v rozum a smyslové poznání

ve filosofii směr positivismus, dokazuje, že skutečné je pouze to, co můžeme poznat vlastními smysly a zkušeností

člověk je základní bod poznání v dílech autorů

ve všech literaturách Evropy, pro jeho rozvoj mají význam: Velká francouzská buržoasní revoluce; Napoleonské války a rozvoj filosofie a průmyslu

1. pol. 19. stol. (40. léta) - nástup realismu

realismus vzniká ve 40. letech, ale jeho tendence v kultuře, umění mnohem dříve (příklad antická literatura; renesance- Shakespeare a jeho Othelo;klasicismus - charakteristika lidských typů - Molliere a jeho Lakomec)

Porovnání romantismu realismu

Romantismus:         Realismus:
hrdina výjimečný         skutečný člověk
subjektivní přístup autora k látce        objektivní přístup autora k látce
výjimečné prostředí (hrady, zámky,...)        reálné (skutečné) prostředí
romantické tendence: vznik v době ekonomických krizí, nespokojenost jedince ve společnosti         realistické tendence: vznik v hospodářské a kulturní stabilitě

Znaky realismu:

snaha zobrazit reálný život

zobrazení typického jedince (nese rysy celého kolektivu - jeden z lidu)

typizace = způsob zobrazení hrdiny - hrdina se vyvíjí (na začátku člověk neznámý a průběhem času se jeho charakter mění) → vyvíjí se

objektivní přístup autora k látce

hluboce angažovaný ve společnosti (autor upozorňuje na zlo ve společnosti a volá po nápravě)

dílo odráží skutečnost a skutečnost odráží dílo

Literární žánry

povídka

novela

román

NATURALISMUS

specifická odnož realismu, vznikl ve Francii v 60. létech 19. stol. a přetrvává do 80. let 19. stol.

umělecký směr (literatura, malířství)

program naturalismu formuloval Emile Zola ve svém románu Tereza Raquinová

zdůrazňuje vliv dědičnosti

člověk je determinován prostředím rasou a dobou

hrdina je člověk z lidu (střední vrstva)

středem všeho je člověk ve světle vášní a pudů, neuróz a psychóz

autoři svá díla nazývají živočichopisy

nízká témata - prostituce, alkoholismus, …

Český naturalismus:

    º Josef Karel Šlejhar - Kuře melancholik

    º Karel Matěj Čapek-Chod - Kašpar Lén Mstitel, Jindrové, Turbína

    º Vilém Mrštík - částečně - Santa Lucia

Anglický realismus

Charles Dickens

velmi těžké dětství, bída, starost o rodinu, pracoval v továrně na leštidla na boty

vše, co zažil promítá do svých děl - píše o nešťastných osudech dětí, které se musely o sebe starat sami (pracovat) a jejich osudy sleduje s velkýmporozuměním

něha, pochopení, láska, někde se objevují i autobiografické prvky

romány určené dětem

• Oliver Twist

• David Copperfield

• Malá Doritka

• Starožitníkův krám

• Kronika Pickwickova klubu

    º napsáno na objednávku nakladatele, kritický pohled na soudobou Anglii

    º veřejné instituce (vykřičené domy), chudobince, věznice pro dlužníky, práce dětí, bída na londýnském předměstí

    º humor - sluha pana Pickwicka

William Makepeace Thackeray

díla kritickým zrcadlem života vyšších společenských vrstev

humorné povídky a satiry namířené proti romantickému sentimentu

stejné náměty jako u Dickense, jeho tón je ale ostřejší, výsměšný

• Kniha snobů

    º nízkost, hloupost a omezenost určité části anglické společnosti

• Trh marnosti

    º podtitul Román bez hrdiny

    º široký obraz angl. společnosti od počátku 19. století

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.