Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

HUMANISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

v Českém státě humanismus vznikl později než ve světě, za vlády Jagelonců

když humanismus a renesance vznikl v Itálii, u nás bylo husitství

70. léta 15. století do 20. let 17. století

dvě skupiny humanistů

      a) latinští humanisté (mezinárodní)

      b) čeští humanisté (národní)

a) Latinští humanisté

latina úplně jiná - humanistická latina, vycházela z napodobování staré latiny

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

• Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů

Jan z Rabštejna

• Dialogus

    º hájil politiku Jiřího z Poděbrad

b) Čeští humanisté

Viktorin Kornel ze Všehrd

v předmluvě ke svému překladu Knih o napravení padlého od J. Zlatoústého vyslovil program českého humanismu

    º chtěl, aby čeština byla vypracována na úroveň klasické latiny

    º propaguje češtinu a navazuje na husitské tradice

• Knihy devatery - právnické knihy

Řehoř Hrubý z Jelení

překládal z jiných jazyků a literatury

Dvě vývojové fáze v českém literárním vývoji

Doba Blahoslavova

jednota bratrská šíří vzdělání, organizuje školství tzv. trojčlenku (čtení, psaní, počty)

vznik škol:      školy elementární

                        školy partikulární

                        akademie

                        Karlova univerzita

roku 1556 přišli do Čech jezuité, snaha šířit vzdělání, založili akademii (dnešní Klementinum)

Václav Hájek z Libočan

• Kronika česká

    º sepsány do roku 1526

    º kronika velice nepřesná, zaměněná data, historikové nikdy nesáhli po této kronice

    º přisoudil Kroniku českou Dalimilu Meziříčskému

Jan Blahoslav

přeložil Nový zákon - překlad dal podmět k překladu celé Bible a to v letech 1579 - 1594 15. let trvalo než byla Bible znovu přeložena

• Gramatika česká

    º doplňuje tuto sbírku i v pozdějších letech

• Kralická Bible

    º jazyk bibličtina - spisovný jazyk Slováků

• Muzica - hudební spis

• Filipika proti Misomusům

    º filipika - ostrá řeč

Doba Veleslavínova

Daniel Adam z Veleslavína

od 70. let 16. století

člověk, který seskupil kolem sebe literární družinu

• Kalendář historický

rozvoj zábavné a naučné literatury

• Historie o bratru Palečkovi - nejvýznamnější dílo

naučná literatura: sepsány cesty - Palestina, Orient, Turecko

autoři cestopisů:

Václav Vratislav z Mitrovic

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.