Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Romantismus

není jen umělecký směr, ale i postoj člověka

vznikl v 18. století a přetrvával do 1. pol. 19. stol

od slova román - dobrodružství

stojí proti klasicismu a osvícenství

vznikl v Anglii a prošel všemi literaturami Evropy (pronikl i do Ameriky)

navázal na preromantismus

důvody vzniku

pod vlivem revolučních hnutí se mění myšlení lidí

deziluze - není slibovaná volnost, rovnost, bratrství - lidé jsou nespokojeni, a tak sní o lepším životě → projevuje se v literatuře

znaky

hluboce rozporuplný

    º odmítá staré formy - obdivuje minulost

    º hrdina je výjimečný - obdivuje prostého člověka

nezobrazuje celou skutečnost - vybírá jen některé skutečnosti (to co se líbí autorovi - subjektivní pohled)

konflikt jedince a společnosti - začínají vládnout peněžně zbožné vztahy (kdo má peníze, má vše)

zobrazuje: mystiku, přírodu, exotiku, minulost, ústní lidovou slovesnost

romantický hrdina

člověk výjimečný, který není schopný se přizpůsobit, často splývá s autorem (autobiografické rysy)

uzavírá se do vlastního nitra

životním programem je pro něj láska, ale ani zde neuspěje (nedokáže milovat skutečnou ženu, má pouze svůj vysněný ideál)

opovrhuje konvencemi (to, co lidé uznávají)

často označován jako vyděděnec - ostatní jím pohrdají

romantická hrdinka

spoutaná konvencemi

vdaná žena - zamilovaná do jiného

např.: Evžen Oněgin - Tatiána, Utrpení mladého Werthera - Šarlota

žánry

historická povídka a historický román

poema = lyrickoepická povídka (nástupce eposu)

Anglický romantismus

Georgie Gorden Byron, lord

bouřlivák, hlasatel národní svobody

odchází z domova, usazuje se v Itálii a později v Řecku (zde umírá nakažen morem)

bojoval s Řeky proti Turkům

vytvořil byronskou povídku

Childe Haroldova pouť

    º lyrickoepická povídka, autobiografie

    º objevuje rozdíly mezi nesvobodou a idylickou minulostí

    º osamoceně bojuje proti tyranii

byronismus = osamocený boj (proti tyranii)

Percy Byshe Shelley

Odpoutaný Prométheus

    º sám se dokázal vzepřít bohům a metl Jupitera z trůnu

    º originál Prométheus - ukradl bohům oheň a dal ho lidem. Byl odsouzen a připoután ke skále (Kavkaz). Každý den přilétal orel a vyklovával mu játra. Ta mu ale vždy do druhého dne dorostla. Herakles ho odpoutal od skály.

Walter Scott

zakladatel historických románů a povídky

• Panna jezerní

• Ivanhoe

    º nejznámější dílo

    º zobrazuje anglické dějiny 12. století během návratu Richarda Lví srdce z výpravy. Ivanhoe je jeden z vojáků jeho družiny

    º má schopnost vyvolat atmosféru dějin (rytířské turnaje)

    º v románech nechybí vlastenecké nadšení

Francouzský romantismus

Victor Hugo

syn francouzského napoleonského generála

postupně se stává stoupencem liberalismu (prosazuje svobodu a demokracii), a díky tomu musí na více než 20 let do vyhnanství

odpůrce Napoleona

po sesazení Napoleona se vrací do Francie, zde bojuje proti bezpráví a obhajuje lidská práva

• Cromwell - drama

    º úvod - manifest na francouzský romantismus

    º zobrazuje zde velké množství lidí, které považuje za hrdiny a kteří jsou z různých společenských vrstev

• Legenda věků

    º trojdílný cyklus básní

    º pokusil se formou básnických vizí vyjádřit vývoj lidstva na jeho cestě za pokrokem a humanitou

    º zachycuje historické události, filozofické dílo, vychází z bájí

    º inspirovali se:

            ♦ Jaroslav Vrchlický - Zlomky epopeje

            ♦ Josef Svatopluk Machar - S vědomím věků

• Chrám matky Boží v Paříži

    º odehrává se za vlády Ludvíka XVI. v katedrále Notre-Dame

    º široká plejáda postav (prostředí královského dvora, církevní hodnostáři, žebráci)

    º hlavní postavou hrbatý zvoník z chrámu Matky Boží Quasimodo, od dětství vychováván knězem Frollem. Pro Quasimodovu tělesnou ošklivost se ho lidé straní a bojí zároveň (je pro ně ztělesněním zla). Kvůli Frollovi se pokusí unést krásnou cikánskou tanečnici Esmeraldu, již Frollo miluje. Quasimodo je však zatčen a odsouzen k trestu na pranýři. Jediná Esmeralda se snaží jeho trápení zmírnit. Froll, aby se Esmeraldy zmocnil, docílí toho, že je dívka obviněna z čarodějnictví a odsouzena k smrti. Pod podmínkou mileneckého vztahu jí nabízí záchranu. Esmeralda však odmítá. V den popravy Quasimodo dívku, kterou miluje, unese a ukrývá ji v chrámu. Román končí v dramatickém závěru tragickou smrtí Esmeraldy a zmizením Quasimoda. Po mnoha letech je však jeho tělo nalezeno v hrobce v objetí zesnulé Esmeraldy.

• Ubožáci (Bídníci) - 1. díl trilogie

    º ústřední hrdina Jean Valjean je poslán na galeje pro krádež chleba, ale jeho trest se díky pokusům o útěk prodlouží až na 19 let. Po návratu se ho ujímá biskup Myriel, jenž svou velkorysostí a laskavou péčí přivodí obrat v myšlení. Pod nově zvoleným jménem Madeleine se usadí, zbohatne a stane se dokonce starostou. Současně se ujímá osiřele dívky Cosetty, kterou vychovává. Vše se začne komplikovat po příchodu bezcitného policisty Javerta. Když hrozí nevinnému člověku, který je považován za uprchlého trestance Valjeana, trest - pravý Valjean odhalí svou totožnost a posléze je Javerzovým přičiněním opět poslán na galeje. Uprchne, skrývá se před Javertem, účastní se dokonce pouličních nepokojů v Paříži. Přitom zachraňuje mladého studenta a republikána Maria, který miluje Cosettu. Pří bojích se také setkává s Javertem, který je odsouzen revolucionáři k smrti, ale Valjeanovým zásahem získává policista opět svobodu. Valjean se s ním setkává ještě jednou, ale Javert nenachází odvahu zatknout muže, který mu dokázal mravní převahu. Vědom si toho, že zradil své povinnost, vrhá se dobrovolně do Seiny. Román končí přirozenou smrtí hlavního hrdiny

• Devadesát tři - 2. díl trilogie

• Dělníci moře - 3. díl trilogie

• Člověk, který se směje

Alfred de Musset

nejsubjektivnější autor francouzského romantismu

• Zpověď dítěte svého věku

    º intimní autobiografický román, v němž vylíčil období milostného vztahu k G. Sandové

Stendhal

vlastním jménem Henri Beyle [ánry bejl]

přechod od romantismu k realismu

účastní se napoleonských tažení, po pádu Napoleona odchází do Rusku

píše o mladých mužích, kteří si budují svou kariéru, a při tom zneužívají náklonnosti starších žen vlivných mužů

hrdinové jsou často ctižádostiví, plni touhy po vášnivé lásce, zdánlivě dělají to, co se od nich čeká, ale nejsou s tím ztotožněni

• Červený a černý (červená a černá)

    º červená = revoluce, černá = tmářství a despotismus

    º hl. postavou Julian Sorel - ctižádostivý, využívá starší ženy. Stává se knězem, jednu ze svých milenek postřelí, u soudu je omilostněn, ale milenku odmítá. Svůj život ukončí sám.

• Kartouza parmská

• Lucien Leuwen

    º posmrtně vydaný román, není zcela dokončený

    º hlavní hrdiny marně hledá smysl života nejdříve v armádě, aby nakonec skončil ve službách ministra vnitra, kde musí pracovat s agenty provokatéry a organizovat falšování voleb

Ruský romantismus

Alexander Sergejevič Puškin

nejvýznamnější autorská osobnost

dramatik, prozaik, kritik, publicista a dokonce historik

pochází ze starobylé šlechtické rodiny

po porážce děkabristického hnutí (účastní se) mu car udělil milost

píše o nevolnících (útisk mužiků), kráse přírody, otázkách svobody, lidovém povstání

po návratu z vyhnanství pod stálým policejním dohledem

• Boris Godunov

    º zachycuje dějiny přelomu 16. a 17 století

    º je car i vrah v jedné osobě

    º zachycuje boje o trůn

• Kapitánská dcerka - historická novela

    º příběh odehrávající se na pozadí vlády Kateřiny Veliké a rolnického povstání v 18. století, které vedl Pugačov

• Kavkazský zajatec

• Bachčisarajská fontána

• Cikáni

• Evžen Oněgin

    º legendární kniha, která líčí nejen příběh hlavního hrdiny, ale také plasticky zobrazuje život ruské soudobé společnosti

    º Evžen Oněgin je mladý petrohradský švihák, celkem unuděný a lehkomyslný, jenž veškerý čas tráví na plesech. Po smrti svého stráce se usazuje na venkově, kde poznává dcery statkářky Larinové - Olgu a Taťánu, pro kterou je Oněgin ztělesněním dívčích snů o muži, probudí chladný mladík lásku. Odhazuje proto veškeré konvence a píše mu vášnivé mu vášnivé milostné vyznání. Oněgin tento cit neopětuje, naopak vzbudí pocit žárlivosti u svého přítele, básníka Lenského. Toho v souboji zabije. Oněgin odchází do ciziny. Taťána se mezitím provdala za staršího generála. Po návratu se Oněgin do Taťány zamiluje, ale ta ho odmítá, i když ho stále miluje -spoutána konvencemi

    º Taťánin dopis Oněginovi:

                              "Já píšu vám - co mohu více?

                              Co ještě mohu dodati?

                              Teď vím, že máte právo sice

                              mne pohrdáním trestati,

                              leč jestě věřím, nešťastnice,

                              že mne váš milostný soud

                              nemůže přece zavrhnout."

                                                                            Přeložil Josef Hora

• Ruslan a Ludmila

• Piková dáma

    º klasická romantická novela s fantastickým námětem

    º Heřman je inženýr a současně důstojník, který je posedlý touhou zmocnit se tajemství tří vyhrávajících karet. Aby se vloudil do domu staré hraběnky, naváže milostný poměr s její schovankou. Hraběnka prozrazuje Heřmanovi ve snu ony tři karty, při nočním setkání s ním však umírá. Heřman na zmíněné karty vsází, dvakrát vyhraje velké částky, při třetí sázce se mu však místo esa zjeví piková dáma jako symbol mrtvé hraběnky. Heřman vše prohraje a skončí jako šílenec

Michail Jurjevič Lermontov

prozaik, dramatik a básník

• Démon

    º filozoficky pojaté dílo, úvaha o zlu a dobru

    º démon je tvor zavržený Bohem, a proto rozsévá zlo, sám nenalézá štěstí a lásku. Vztah ke kněžně Tamaře není naplněn, jeho polibek Tamaru zabíjí

• Hrdina naší doby

    º ironický název

    º hrdina se jmenuje Pečinov, je to mladý aristokrat, který se zajímá pouze sám sebou, neuplatní se ve společnosti ani v lásce ke krásné slečně Bele. Tam, kam přijede se projeví ničivá síla, končí tragicky - smrtí

• Maškaráda

Ivan Alexandrovi Gončarov

• Oblomov - román

    º objevuje se zde typ zbytečného člověka (dobrosrdečný, nerozhodný, lenivý). Díky lenosti ztrácí dívku

oblomovština - musivní a konzumní postoj k životu, nic tvůrčího, žádné hodnoty

Polský romantismus

Adam Mickiewicz

největší polský básník, přítel Puškina i děkabristů

• Konrád Wallenrod - básnická povídka

    º osoba v názvu je napůl skutečná

    º původem Litevec, v dětství unesen křižáky, ve válce se navrací k Litevcům a křižáci ho za zradu odsuzují k smrti. Končí svůj život sebevraždou

• Pan Tadeáš - epos

    º dvě nepřátelské zemanské rodiny se musí vypořádat se vzájemnou láskou svých potomků (Žosky a Tadeáše), ti však na sebe nezanevřou a vše končí svatbou - idylický, poklidný konec

Maďarský romantismus

Sándor Petöfi

milostná lyrika, údajně i pár eposů

Německý romantismus

velkou moc náboženství a mystika

Novalis

vlastním jménem Friedrich Leopold von Hardenberg

• Hymny noci - básnická kniha

    º o panence Marii, o ztracené lásce

    º zachycena myšlenka na smrt

• Heinrich von Oftendingen

    º o středověkém básníkovi, který hledá modrý květ (symbol hledání smyslu života a poezie)

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

přátelé mu říkají strašidelný Hoffmann

zajímá se o hudbu a literaturu, dobrý karikaturista

píše romantické pohádky, strašidelné novely

• Životní názory kocoura Moura

• Louskáček a myší král - pohádka

Jakob a Wilhelm Grimmovi

germanisté, vědci

první autoři, kteří sbírali lidovou slovesnost, zapisovali pohádky - přispěli ke vzniku folkloristiky

pohádky určené i dospělým

• Dupynožka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Jeníček a Mařenka, Brémští muzikanti, Šípková Růženka, O vlku a sedmi kůzlátkách, O Popelce

Americký romantismus

Edgar Allan Poe

básník, prozaik

touha po kráse spojená s úzkostí ze života

• Havran (1842)

    º lyrickoepická skladba

    º hlavním tématem žal nad zemřelou milenkou, kde osamělý básník vzpomíná na Lenoru (milenka), a do pokoje za ním vletí havran. Usadí se na bustě Pallas Atény a básník s ním rozmlouvá, ptá se ho, zda se ještě někdy setká s Lenorou, zda najde ve smrti klid a havran mu na vše odpovídá Never more ==> pocit beznaděje a skepse

    º romantické prvky: přítmí, půlnoc, melancholie, smutek

patří k zakladatelům hororu = prozaický žánr, který má vyvolat strach

• Vraždy v ulici Morque - povídka

• Maska červené smrti - povídka

• Jáma a kyvadlo - povídka

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.