Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Umělecké směry přelomu 19. a 20. století v české a světové literatuře

90. léta 19. století

rozklad kapitalistické společnosti, ostrá konkurence

velké sociální rozdíly: chudí bohatí

narušení morálních vazeb vznik duševní krize

umělec nepochopen společností, uzavírá se do sebe, stává se výraznou individualitou, zaměřuje se na své vlastní prožitky, touha po osobitém vyjádření

umělec neguje všechny společenské a kulturní hodnoty

existuje mnoho směrů, doznívá kritický realismus

    º vznik tzv. ismů

    º nejoblíbenější směr - impresionismus

    º další směry:

                postimpresionismus

                expresionismus (próza)

                symbolismus

                naturalismus (součást realismu)

                dekadence

Začátek (přelom) století

• secese

Počátek 20. století

• civilismus

• vitalismus

• futurismus

• poté křížení směrů, vše se projevuje nejdříve v malířství

Symbolismus

• symbolom = znak (řečtina)

názor umělců, generace konce 19. století

reakce na naturalismus a impresionismus (literatura a malířství)

staví na symbolech a operuje s nimi

symboly jsou základní výrazové prostředky

    º beránek - mírný člověk

    º národ - vlajka, znak

    º červená - láska, krev

malířství

• Gustave Moreau

• Jan Preisler

    º Černé jezero - černobílý obraz

literatura

• Otokar Březina

• Karel Hlaváček (částečně)

• Antonín Sova

• Edgar Allan Poe (Američan)

• Walt Whitman (Američan)

    º vytvořil nekonvenční volný verš

    º historie moderního básnictví, hovorová řeč

    º Stébla trávy - sbírka básní

Secese

sloh, který se z výtvarného umění na přelomu 19. a 20. století rozšířil z malířství do všech oblastí kultury - literatura, divadlo, hudba, tanec,móda, šperky, nábytek, malířství, stavebnictví

vychází z potřeb vytvořit nový životní styl, který by souvisel s vytvořením exkluzivních představ vrstev

německy Jugendstil

znaky

ornamentálnost, přemíra zdobení

přírodní motivy (květiny, ptáci, listy)

malířství

• Alfons Mucha

    º Čech, žije v Americe a v Paříži

    º dělal kostýmy, šperky

    º autor první československé známky

    º Slovanská epopej - cyklus obrazů

    º jeho syn Jiří Mucha - básník

literatura - poezie

opakování slov, motivů, hláskových skupin

jednotvárnost

rytmizované verše

cizí (exotická) slova

Dekadence

dekadent = úpadek (francouzština)

původně hanlivé označení básníka, který tvořil nová díla bez tradic

životní pocit literátů 19. a 20. století

autoři znechuceni úpadkem společnosti, nikde neviděli možnost nápravy

vlastní nitro - individualita


exotické motivy, perverze, narcisismus (člověk, který miluje sám sebe)

pocit nudy, zmaru, deprese, smrti (v básních)

bohémský život (utrácení za prostitutky, alkohol, hospody - inspirace)

satanismus, nevázaný sex, alkohol a tuláctví

Arnošt Procházka - hnutí Moderní revue

Jiří Karásek ze Lvovic

Karel Hlaváček (částečně)

Oscar Wilde

anglický dramatik, prozaik irského původu

prostředí uměleckých salónů

obviněn z homosexuality, veřejně se přiznává - odsouzen k nuceným pracem

umírá v bídě

ve Francii tzv. Prokletí básníci

Prokletí básnící (dekadence)

Charles Baudelaire

nejstarší, označován za otce dekadence

• Květy zla

    º sbírka způsobila šok

    º odsouzen k peněžitému trestu a musel dílo předělat (6 básní vypustil)

• Vztahy

• Krása

• Splín

• Zdechlina (Mršina)

Paul Verlaine

velký bohém, žil se svým přítelem Arturem Rimbaudem (homosexuál), později ho postřelil a byl na dva roky odsouzen

• Písně beze slov (Romance beze slov)

Jean Artur Rimbaud

bohém, toulky po Belgii a Anglii s Verlainem

homosexuál, byl však ženatý

umírá na syfilis

• Pobyt v pekle

• Iluminace

• Opilý koráb

Stepfan Mallarmé

spíše symbolismus

inspiroval se ve snech

sbírka Faunovo odpoledne

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.