Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Vývoj dramatu, české divadlo do konce 19. století

Drama

jeden ze základních literárních druhů, zaměřený na jevištní předvádění; existuje také knižní drama

podstata: děj předváděný herci na jevišti a to nejčastěji formou dialogu, čas od času i monolog (herec, pokud mluví k hledišti) = niterní záležitost

námět: vyhrocený konflikt

členění:

    º komedie (veselohra)

    º tragedie (truchlohra, smutnohra)

drama → akty (jednání) → scény → výstupy

    º akty: části hry oddělené spuštěním nebo vytažením opony, popřípadě střídavé efekty (rozsvícení, zhasnutí)

    º scéna: část hry, kdy dojde k výměně všech jednajících osob na jevišti

    º výstup: příchod, odchod jednoho herce (objeví se někdo nový)

Výstavba dramatu

Členění dramatu na pět částí - pouze u tragedie:

expozice: úvod, seznámení, představení herců

kolize: zápletka, děj se zauzlovává

krize: řešení zápletky

perepetie: náhlý obrat v ději, náhlá událost

katastrofa: uzavření celého příběhu

Divadlo

kulturně výchovná instituce (budova, místnost)

konkrétní představení dramatického díla

divadelní soubor (amatérský i profesionální)

VÝVOJ DRAMATU

doba antická, starověk = antické drama

vyvinulo se ve starém Řecku

obřadní hry spojeny s kultem Boha Dionisa

stanovená pravidla:

    º 1 až 3 herci (maskovaní, oblečení ve zvířecích kůží) - pouze muži

    º hrálo se pod širým nebem (amfiteátr), až tisíce diváků

    º vysoké dřevěné podpatky

    º nároky na hlasový projev (rétorická cvičení)

    º maska před očima (drželi si ji)

autoři tragédií: Aischilos, Sofokles, Euripidés (Médea, ...)

autoři komedií: Aristofanés (Jezdci, Žáby, ...) politické satiry

Řím - Plautus (komedie O hrnci)

středověk (13. - 14. století)

přestala se rozlišovat komedie a tragedie

hry v latině, hrány v kostelech po mši

výjevy z Nového zákona (Ježíš Kristus), o životě svatých → officia (latinské hry)

časem hry dvojjazyčné, později na národní jazyk - hrané na náměstí

hry pašiové (nejoblíbenější) = pasio - umučení (z latiny) → hrány o Velikonocích; př. hra "Mastičkář"

doba humanismu (14. - 16. století)

hry školské (v latině), hráli je studenti ve školách

doba baroka (17. století)

jezuité divadlo - násilná rekatolizace

propagace katolické církve

drama bylo velmi okázalé, upoutávalo pozornost

nápadné a honosné kulisy, kostýmy

hrdinové domácí světci, příslušníci panovnických rodů

znovu rozlišení na tragedie a komedie, dále pak tragikomedie (do dnes) a komitragedie

doba klasicismu

klasicistní drama

uznávají tragedie = vyšší žánr

pevný řád, pětičlenné členění dramatu

uplatnění zákonu tří jednot:

    º času (jeden den)

    º místa (na jednom místě)

    º děje (pouze jeden děj)

hlavní představitel tragedie: Jeane Racine, Piere Cornei - Francouzi

proslulý autor komedií: Jeane Baptiste Poklen (Moliere) - hra Lakomec; Zdravý, nemocný; Tartuffe

doba národního obrození (18. století)

velký význam na vliv národního uvědomování, vlasteneckého cítění

divadlo V Kotcích - 1738

    º první pokus o uvedení české hry - Kníže Honzyk (překlad z němčiny) - žádný ohlas

• Stavovské divadlo - 1783

    º určeno pro vyšší vrstvy, hrálo se v NJ, česky jen výjimečně

    º přejmenováno po divadelníkovi na Tylovo divadlo, dnes opět Stavovské divadlo

divadlo Bouda - 1786 - 1789

    º dřevěné, ztlučené z fošen, nacházelo se na Koňském trhu (dnes Václavské náměstí)

    º konkurovalo Stavovskému divadlu, hry v ČJ, vlastenecké divadlo

    º repertoár: hry nepůvodní, přeložené a přizpůsobené českému prostředí (názvy) a mentalitě (adaptace)

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.