Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Shrnutí venkovské tematiky

1. polovina 19. století

Josef Kajetán Tyl

Strakonický dudák

Paličova dcera

Božena Němcová

Pan učitel

Divá Bára

Karla

Chudí lidé

ruchovci

Svatopluk Čech

Ve stínu lípy

Lešetínský kovář

lumírovci

Josef Václav Sládek

Slezské písně a české znělky

májovci

Karolina Světlá

Nemodlenec

Kantůrčice

Vítězslav Hálek

Na statku a v chaloupce

Karel Václav Rais

psal v oblasti Podkrkonoší a Hlinska - severovýchodní Čechy

narozen v Lázních Bělohrad, povoláním učitel, působil v Hlinecku

charakteristika děl

    º psal o základních mravních hodnotách venkovské společnosti

    º psal o mezilidských a mezigeneračních vztazích

    º zaujala ho tematika výminkářů, dětí (dospělých), které se ke svým starým rodičům chovali nevděčně, zle, ale rodiče se totiž v mládí dětíchovali stejně tak k nim

    º hrdinové jsou lidé s pevnými morálními zásadami, snaží s žít podle svých norem, nemohou ovlivnit chování trpících

• Výminkáři - povídkové sbírky

• Horské kořeny - povídkové sbírky

• Rodiče a děti - povídkové sbírky

• Potměchuť - povídkové sbírky

• Zapadlí vlastenci - román

    º děj se odehrává v Podkrkonoší 40. let 19. století

    º národní buditelé (učitelé, faráři), kteří šíří na venkově vlastenectví - lásku k vlasti

• Západ - román

    º děj se odehrává na Českomoravské vrchovině

    º Zdeňkem Nejedlým byl označen jako nejsmutnější román této doby

    º hlavním hrdinou je starý farář Kalous (90 let), který celý život prožil na jedné farnosti. Na konci jeho života je rozhodnuto, že ho nahradímladší kněz. Farář umírá v době, kdy je stěhován na jinou faru.

• O starém ševci - román

    º z Podkrkonoší

    º kronika česko-německého pohraničí (bývá tak označována)

    º hl. postava pan Šustrlojzl, který se brání germanizaci - je vlastenec, chce se zúčastnit veřejného života, ale brání mu vlastní žena, která jezapálená pro Německo. Nikdy neuskuteční své plány a podlehne germanizaci postava psychicky slabá.

• Kalibův zločin - román pod vlivem naturalismu

    º hl. hrdina Vojta Kaliba

    º o dvojici prospěchářských žen - matka Boučková a dcera Karla. Karla potřebuje zakrýt těhotenství z předchozího vztahu, a tak vezme za vděkženicha Kalibu. Vojta postupně přichází o vše. Dokonce se dozví, že není otcem dítěte. Zabije svou ženu a poté sám umírá

    º tento román nepatří do venkovské tematiky, ale do městské tematiky

• Pan táta Bezoušek - román s městskou tematikou

    º typický venkovan přijíždí do Prahy, aby navštívil syna - advokáta. Starý pán přiváží do města zvyky a chování z venkova. Přináší do rodinysvětlo a teplo. Rozsévá kolem sebe dobro.

Tereza Nováková

Litomyšlsko, Poličsko - východní Čechy

pochází z bohaté pražské rodiny německého původu

vzdělávala se na dílech romantismu, ráda četla světovou literaturu

literárním vzorem Karolina Světlá a Svatopluk Čech

studovala národopis (zvyky, kroje) - etnografii

psala tzv. monografická díla = jeden hrdina se svým osudem od narození až po jeho smrt

její syn Arno Novák - literární historik

charakteristika děl

    º přesně zachycuje život kraje a jeho obyvatel

    º kritizuje společenské vrstvy, které ovládaly českou národní společnost a byly zodpovědné za náboženskou a sociální diskriminaci

    º zachycuje osudy současníků (výjimka Jan Jílek - historický román)

• Maloměstský román - román

• Úlomky žuly - povídky

    º umělecké dozrání

    º všichni lidé na něco čekají

    º patří sem povídka Drobová polévka

            stará Chlebounka žije v nuzné domácnosti své dcery a marně očekává po dva dny

            výslužku ze zabíjačky od syna, zklamání přijímá s tichou resignací

• Jan Jílek - historický román

    º příběh českobratrského emigranta z doby temna, člověk silně věřící, kterému víra pomáhá přežít útrapy vězení, ze kterého uprchne a potéodchází do emigrace do Gerlachsheimu - střediska českých protestantů.

    º Litomyšl jako informační středisko

• Na Librově gruntě

    º hl. hrdina je sedlák Libra

    º osudy venkovské společnosti a revoluční rok 1848 na venkově

    º sedlák si nemůže dovolit založit rodinu. Na začátku roku 1848 mu svitne naděje na lepší zítřky → je zrušena robota

• Děti čistého živého - román

    º myšlenkově nejbohatší dílo

    º pojednává o sektě náboženských blouznivců, kteří hledají pravdu a touží po lepší budoucnosti. Sekta neuznává žádnou církev. Oslovují sebratře/sestro.

• Drašar - román

    º životopis kněze - národního buditele Josefa Justina Václava Michla

    º skutečná postava z historie

    º člověk, který se zříká všech výhod, má výhrady ke katolické církvi. V závěru podléhá pronásledovaní a tragicky umírá

Antal Stašek

vlastní jménem Antonín Zeman

advokát, hájil zájmy českých lidí proti německým továrníkům

politicky činný, poslanec za staročechy, znal sociální i národnostní tematiku

po 1. sv. válce člen národního shromáždění

psal o oblasti Podkrkonoší, Semily

užívá nářečních prvků

charakteristika děl

    º chce objasňovat základy mravní etiky

    º sociální a národní problematika na venkově

    º touží vykreslit život na venkově

• Blouznivci našich hor

    º cyklus propojených povídek, několik postav

    º zájem o spiritismus (duchaření)

    º hrdinové přemítají o tom, že budoucnost bude lepší

    º promítá se anarchismus

• V temných vírech - román

    º podle autora nejzdařilejší dílo

    º národnostní a sociální problematika - útlak dělníku německými kapitalisty

    º na svět přihlíží jako na drama

• O ševci Matoušovi a jeho přátelích - román

    º zpracovaná historka o ševci

    º mladý, nepřizpůsobivý švec táhne roku 1848 ku Praze. Má být zatčen a zachrání se jen tím, že uteče do ciziny

Karel Klostermann

básník Šumavy (je tak označován) , ale byl to prozaik

píše o šumavských vorařích, dřevorubcích a pytlácích

• Mlhy na Blatech

• Suplent - román

    º suplující učitel

Josef Holeček

region Jihočeský

studia v Praze - jazyk slovanský

překládá, novinář v Národních listech (slovanská rubrika)

působil jako válečný dopisovatel - na Balkáně

• Obšit aneb nekrvavé historky z vojny

    º skloubil prozaické i novinářské zkušenosti

    º vzpomíná na roční vojenskou službu v armádě

    º autobiografické rysy - sám sebe líčí jako naivního mladíčka, který šel dobrovolně na vojnu

    º dílo z části připomíná Švejka

• Naši

    º románová kronika (10 dílů a 12 svazků)

    º píše ho 20 let

    º vzpomíná na dětství, přírodu, píše o dětech (jak dítě vnímá svět dospělých

    º líčí jihočeskou vesnici ve stádiu přechodu od feudalismu ke kapitalismu

    º vyniká velkým množstvím postav

Jindřich Šimon Baar

katolický kněz, oblast Chodska (Klenčín), Šumava

píše o venkovském lidu, tradicích, zvycích

také o celibátu - je znechucen poměry v církvi a odešel předčasně do důchodu

povídky z farského prostředí

• Farská panička - povídka

• Cesta Křížová - povídka

• Jan Cimbura - zidealizovaný román

    º vystupuje udatný sedlák

    º dílo bylo zfilmováno

• Skřivánek - novela

    º podobné jako Raisův "Pantáta Bezoušek"

    º pan Skřivánek se po založení ČSR vrací do Prahy. Zde je však zklamán, a proto se navrací na venkov

• Pro kravičku - povídka

    º těžce pracující manželé touží po vlastní krávě. Koupí si jí, ale je nemocná. Celý život žijí ve strachu, že kráva zemře a oni nebudou mít cojíst

chodská trilogie

    º Paní Komisárka - o Boženě Němcové

    º Osmačtyřicátníci

    º Lůsy - spor o obecní lesy

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.