Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Národní obrození

od pol. 18. století do 70. let 19. století

velké společenské, politické a kulturní hnutí, které mělo za následek vznik novodobého českého národa

důsledek výměny feudálního řádu s kapitalistickým řádem

idealistické pojetí - zdůraznění historických (husitských) tradic (zázrak, bez příčin)

realistické pojetí - důsledek výměny dvou řádů

národ si měl vydobýt právo na vlastní jazyk

dění se soustřeďuje kolem jazyka

Předpoklady vzniku Národního obrození

Josef II. a Marie Terezie (osvícení panovníci)

josefínské reformy = patenty = absolutistické reformy

patent o zrušení nevolnictví - 1781

    º zrušena robota → lidé nejsou vázáni na jedno panství, mohou se volně stěhovat, sedláci mohou dávat své syny na studium → vzniká budoucí inteligence,prolínání nářečí, vznik a rozvoj manufaktur (potřeba pracovní síly)

toleranční patent - 1781

    º zaručoval svobodu vyznání (luteránů, kalvinistů, NE však pro české bratry - podoba s dobou Pobělohorskou)

zápory reforem:

    º rozsáhlá germanizace - němčina jako jediný jazyk ve školách

    º jazyk stále upadá, ocitá se na "dně", od doby Pobělohorské se nezměnil

Rozvoj Národního obrození

období Josefínských reforem (absolutistické reformy) - klasicismus (pevný řád, cíl podřízen rozumu)

doba Napoleonských válek - preromantismus (záliba v historii)

období růstu a rozvoje revolučních sil - romantismus (vše je výjimečné)

revoluční rok 1848, doznívání revolučních ideálů - realismus (skutečný děj)

Proudy Národního obrození

vědecký proud (jazykověda) - Dobrovský, Jungmann

lidový proud - Erben, Čelakovský

Fáze Národního obrození

obranná fáze (defensivní)

útočná fáze (ofensivní)

Národní obrození = vlastenectví

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.