Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Renesance a humanismus

Renesance

z francouzštiny = znovuzrození, jedna z největších kulturních epoch v Evropě, obrození

vznikla ve 14. století a trvala až do 16. století

cíl

zlikvidovat feudální ideologii (popírány hodnoty církve)

zvýšený zájem o plavby, vynálezy

myšlení směřovalo k člověku

učení se odklání od Boha právě k člověku člověk je středobodem

velký rozvoj věd

návrat k antice, harmonie duše a těla, mnoho vzorů vhodných k napodobování

vznikla v Itálii, v severo a středo Italských městech jako důsledek rychlého rozvoje již zmíněných měst

vliv na rozvoj renesance

zámořské plavby a objevy, přírodní objevy (Galileo Galilei, Jordano Bruno, Mikoláš Koperník), vynález knihtisku roku 1450

Renesance v umění

malířství - náboženské portréty, alegorie a historické náměty, iluzionismus, stav duše, zachycení psychiky, emoce, fresky, olejomalby na dřevě či plátně

představitelé:

    º Leonardo da Vinci (Mona Lisa)

    º Michalangelo Buonariuti (fresti v kapli Sixtíncké)

    º Raffaelo Santi (Sixtinská Madonu)

kořeny přerodu v Itálii musíme hledat v celé společnosti

renesance - odrazový můstek pro Italskou společnost

renesanční umění odsoudilo gotické umění jako barbarství

Italská renesance

Dante Alighieri

Božská komedie

     º epos (duchovní), rozsáhlá veršovaná báseň s bohatý dějem a hrdinou

     º skládá se ze 100 zpěvů, skladba alegorická

     º hlavní postavou je sám básník (Dante)

    º básník zabloudil v polovině svého života v temném lese (symbol hříchu) a potkal 3 šelmi: pardála (smyslnost), lva (pýcha) a vlčici (lakomství), které mu mají zabránit v projití lesem až ke slunečnímu vrchu (štěstí). Neputuje sám, má průvodce - antického básníka Vergilia (vědění), projdou spolu peklem i očistcem, ale Vergilius do ráje nemůže, protože je pohan (není pokřtěn). Je nahrazen jiným průvodcem - Danteho zemřelou milenkou Beatrice. Musí cestou překonávat různé úkoly (rozdělené do 9 sfér), setkává se s lidmi, kteří v minulosti už žili

renesanční rysy :

      º touha po poznání

      º uplatnění postav

    º dílo mělo velký význam, inspirovala mnoho autorů, např. Komenského, Goetheho, ...

Giovanni Boccaccio

• Dekameron

       º prozaické dílo složené ze 100 novel

       º 1. novela = rámcová

    º informace o setkání tří šlechticů a sedmi žen (urozených). Ti utekli z Florencie před morem na venkovské sídlo. Volné chvíle si krátí vyprávěním příběhů - náměty jsou často milostné (nešťastná láska, nevěra, atd. ...)

      º některé novely zfilmované, hlavní rys tohoto renesančního díla je tzv. nová morálka (odvrácení od církve, vášeň, něha, optimismus)

      º v závěru je vždy poučení

      º renesanční znaky - uvolněná morálka

Francesco Petrarca

• Zpěvník - 366 milostných básní

• Sonety Lauře

    º básníkova láska k ženě skutečné, vztah byl však platonický

    º Laura umírá po 21 letech nenaplněné lásky na mor

    º dílo se dělí na dvě části :

            část - "Za Lauřina života"

            část - "Po Lauřině smrti"

Francouzská renesance

Francois Villon

odsouzen k smrti

líčil svou bídu a problémy lidí

• Malý testament

• Velký testament

zakladatel villonské balady

Jarmila Loukotková o něm napsala knihu Navzdory básník zpívá

Francois Rabelais

prozaik, vypravěč

dílo vyniká vtipem a moudrostí

• Gargantua a Pantagruel

    º pěti dílný satirický román o rodině obrů

    º otec a syn - výsměch hlouposti a přežitků z doby minulé

Španělská renesance

Lope de Vega Carpio

• Fuente Ovejuna (Ovčí pramen)

     º drama (hra), kolektivní drama

    º pojednává o vesnici, kde neomezeně vládne komtur (velitel rytířů), okrádá lidi, ožebračuje je, znásilňuje ženy. Jednoho dne se vesničané rozhodnou, že ho zabijí. Společnými silami ho usmrtí. Přijíždí soudce, který má vypátrat kdo ho zabil. Ptá se jednoho obyvatele vesnice po druhém, ale všichni mu odpovídají Fonte Ovejuna (=všichni). Soudce nakonec po zdravé úvaze všem odpustí.

Miguel de Cervantes y Saavedra

dobrodružný život, v mládí těžce zraněn - uťata levá ruka Turky

pět let u Alžírských pirátů, dožíval ve velké bídě

• Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

      º dvousvazkový rytířský román

    º pojednává o "rytíří smutné postavy" - člověk, který je poblázněný četbou rytířských románů. Vydává se do světa, jak sám říká chránit vdovy a sirotky. Másvou vyvolenou (nikdy ji však neviděl, pouze o ní slyšel) - Dulcinea z Toboly. Té nabízí sňatek. Do světa se vydává na herce (kůň) Rosinantě, je provázen vesničanem Sancho Panzou (člověk moudrý, zkušený). Na své pouti zažívá různá dobrodružství např: Boj s větrnými mlýny; nechá se pasovat hospodským na rytíře; boj proti stádu ovcí, ...

      º převyprávění těchto příběhů jinými autory :

            J. John - Příběhy dona Quijota

            Viktor Dyk - Zmoudření dona Quijota

            Vladislav vančura - Občan don Quijote

Anglická renesance

William Shakespeare

největší dramatik všech dob

narodil se ve Stratfordu nad Avonou

herec, vlastník divadla, údajně napsal až 36 děl

hry do roku 1600 :

  komedie

  º Komedie plná omylů

  º Zkrocení zlé ženy

  º Sen noci svatojánské

  º Mnoho povyku pro nic

  º Kupec benátský

  historické hry

  º Jindřich VI.

  º Richard VII.

  º Jindřich IV.

  starověká látka

  º Julius Caesar

  tragedie

  º Romeo a Julie

hry do roku 1608

  tragedie

  º Mackbeth

  º Hamlet, kralevic dánský

  král zemře za zvláštních okolností - zabit Claudiem, jedné noci se Hamletovi zjeví duch krále a usvědčí Claudia. Hamlet chce pomstít otce, předstírá šílenství, uvažuje o smyslu existence, zinscenuje s potulnými herci představení - jeho dějem jsou události při otcově vraždě. Král je zděšen a tuší, že Hamlet předstírá šílenství - pošle ho do Anglie, po čase se Hamlet vrací. Náhodně zabijí otce jeho milé Ofelie, ta se pomate a utopí se. Její bratr vyzve Hamleta na souboj, král potře meč jedem, ale Hamlet to zjistí, vezme meč a zabije jak Ofeliina bratra tak i krále. Královna také umírá - je otrávena vínem. Hamlet také umírá na následky zranění

  rysy: touha po moci (Claudius), výrazný individualismus

  º Othelo

  černý generál Benátské armády, postupně podléhá svému důstojníkovi Jagovi

  také své temperamentní povaze

  ze žárlivosti uškrtí svou bílou ženu Desdemonu

  º Král Lear

  komedie

  º Veselé paničky Windsorcké

  º Večer tříkráloví

  hry do roku 1612

  º Bouře

  º Zimní pohádka

  Shakespearovské drama:

  º neexistuje zákon tří jednot (místa, času, děje)

  º příčinou renesanční tragedie je vášeň, nikoli náhoda

  º není přesná hranice mezi tragedií a komedií

  º verš se střídá s prózou, verš - blankvers (pětistopý jambický verš)

  º zobrazuje kladné i záporné vlastnosti lidí

  Shakespeare je i básník - plodný básník, píše sonety

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.