Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

60. léta 19. století

pominul bachův absolutismus

po obnově R-U spory ve společnosti jaké divadlo: Národní nebo Prozatimní (Hálkův Král Vukašín)

Novoměstské divadlo

Stavovské divadlo

2x týdně české představení

Prozatímní divadlo - 1862

otevřeno hrou Vítězslava Hálka - Král Vukašín

již zbouráno, jedna stěna společná s Národním divadlem

Národní divadlo

1868 položen základní kámen - velká slavnost, slavnostní řeč pronesl Palacký

na základy Národního divadla kameny ze známých oblastí (z Řípu, ze Šumavy, ...)

architektem Josef Zítek - novorenesanční styl

12.6.1881 - předčasné otevření (přislíbena účast prince Rudolfa I.)

12.8.1881 - vyhořelo

sbírka Národ sobě

druhým architektem Josef Schultz - žák J. Zítka

18.11.1883 - znovuotevření Libuší Bedřicha Smetany

na vnitřní výzdobě se podíleli: Ženíšek a M. Aleš - malíři, J. Mánes, Vojtěch Hynais (opona), d J. V. Myslbek, B.Schnitz (triga - trojspřeží) - sochaři

realistické drama

všichni autoři se snaží vytvořit drama, které by se hrálo v Národním divadle

Jan Neruda

• Ženich z hladu

    º neuznávané dílo

    º příliš neúspěšné a tak zůstalo jediné - pokus o dramatickou činnost

Alois Jirásek

• Vojnarka - venkovské prostředí

    º příběh o dívce a chlapci, kteří se mají rádi. Chlapec je chudý a dívčiny rodiče se svatbu nepřejí. Dívka si musí vzít majetnějšího - Vojnara. Po čase se stává vdovou. Chlapec odchází na vojnu - naučí se pít a karbanu. Vrací se zpět. Dívka ho stále miluje. On se vetře do její přízně, aby získal peníze a poklidný život plný blahobytu. Ona ho však prokoukne. Následuje tragický konec - chlapec se sám zabije

• Otec - venkovské prostředí

    º otec má 2 syny a dceru. Nechce, aby se jeho statek dělil mezi 3 děti. Podaří se mu přemluvit dceru, aby šla do kláštera. Mladšího syna přemluví, aby šel studovat na kněze. Při hospodské rvačce je nejstarší sny zabit. Otec svolává zbylé děti, ty však o statek nemají zájem, a ten zůstává opuštěný

• Lucerna - pohádková hra

    º mlynář slouží panstvu v noci jako světlonoš. Přijíždí mladá kněžna, která se snaží mlynáře svést. Ten je však své Haničce věrný. Do Haničky je zahleděný vodník, který ji láká na perličky. V lese stojí stará lípa - panstvo chce lípu pokácet, ale proti tomu bojují vesničané. Panstvo se snaží lstí lípu pokácet, ale marně

tzv. dramata tří Janů - zfilmována

• Jan Hus

• Jan Žižka

• Jan Roháč - z Dubé

Ladislav Stroupežnický

pracoval jako dramaturg v ND

• Naši furianti - komedie

    º spor na jihočeské vesnici, kdo bude zvolen na místo ponocného

    º zachycení různých typů sedláků - nepřátelí se mezi sebou

    º označení - furiant

    º dva sousedé brání lásce svých dětí - vezmou se

    º jeden je zvolen za ponocného

    º umírněný realismus

• Zvíkovský rarášek - hra

• Paní Mincmistrová - hra

Gabriela Preisová

příběhy ze slovácké vesnice

• Její pastorkyňa - tragedie

    º stará mlynářka se dopustila zločinu - zabije dítě své nevlastní dcery, aby ji mohla provdat

    º zhudebněna Leošem Janáčkem

• Gazdina roba - hra

    º zhudebněno J.B. Foesterem - opera "Eva"

Alois a Vilém Mrštíkové

• Maryša

    º slovácká vesnice, odhaluje tragické následky vynuceného manželství

    º vesnická dívka je nucená vzdát se svého Francka - ten jde na vojnu. Ona si musí vzít bohatého, staršího vdovce s dětmi - mlynáře. Manželství je nešťastné, mlynáře Maryša otráví

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.